• Dokumentus Datu valsts inspekcijā (turpmāk – inspekcija) pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus), kā arī tos var atstāt Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāva pastkastē.
 •  

 • Inspekcija pieņem elektroniskā pasta sūtījumus, kas saņemti uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv .
 •  

 • Saziņai ar Datu valsts inspekcijas datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: DAS@dvi.gov.lv. Vēršam uzmanību, ka Datu valsts inspekcijas datu aizsardzības speciālists nesniedz vispārīgā rakstura konsultācijas citām personām par personas datu apstrādes atbilstību Vispārīgai datu aizsardzības regulai un Fizisko personu datu apstrādes likumam, bet veic Vispārīgās datu aizsardzības regulas 39.pantā minētos uzdevumus, kā arī sniedz vispārīgo informāciju par Datu valsts inspekcijas veikto personas datu apstrādi.
 • Saziņai ar Datu valsts inspekcijas speciālistu par Apvienoto Karalisti ‘’No-deal” Brexit gadījumā, lūgums rakstīt uz: brexit@dvi.gov.lv
 • Trauksmes cēlējiem saziņai ar Datu valsts inspekcijas kontakpersonu trauksmes celšanas gadījumos,  lūgums rakstīt uz: trauksme@dvi.gov.lv . Kontaktpersona Administratīvās nodaļas galvenā personāla speciāliste Kristīne Revina, tālrunis: +371 67686023, Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā, LV-1011. Informācija par Trauksmes celšanu pieejama šeit.  Informācija par Trauksmes celšanas kontaktpunktu pieejama šeit vai www.trauksmescelejs.lv/ .
 • Inspekcija dokumentus izsniedz klātienē (pēc iepriekšējas pieteikšanās), izsūta tos pa pastu vai elektronisko pastu.
 •  

 • Konsultācijas pa tālruni tiek sniegtas katru pirmdienu, trešdienu no plkst. 14.30 līdz plkst. 16.30 un piektdienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00. Atsevišķos gadījumos direktors var noteikt citu konsultācijas sniegšanas laiku. Konsultācijas tālruņa numurs – 67223131.
 •  

 • Apmeklētājus inspekcijā pieņem, ja tie iepriekš pieteikušies aizpildot pieteikuma veidlapu “Iesniegums par pieteikšanos uz pieņemšanu Datu valsts inspekcijā”. Veidlapu iespējams aizpildīt un iesniegt:
 • 1. Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā;

  2. elektroniski, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv . Elektroniski veidlapa pieejama: https://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/;

  3. zvanot pa tālruni 67223131 (iesniegumu par pieteikšanos uz pieņemšanu Datu valsts inspekcijā aizpilda iestādes pārstāvis).

 • Piesakoties uz pieņemšanu, lūdzam sniegt šādu informāciju:
 • 1. vārds, uzvārds;

  2. kontaktinformāciju, vēlamo saziņas līdzekli;

  3. risināmo jautājumu.

   

 • Direktors, direktora vietnieks apmeklētāju pieņem inspekcijas telpās Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā, katra mēneša otrajā trešdienā no plkst.15.00 līdz 16.30 pēc iepriekš sastādīta grafika. Ja mēneša otrā trešdiena ir diena pirms svētku dienas, apmeklētājus pieņem no pulksten 14.00 līdz pulksten 15.30. Ja mēneša otrā trešdiena ir svētku diena, apmeklētājus pieņem darba dienā pirms attiecīgās svētku dienas.
 • Amatpersona apmeklētāju pieņem inspekcijas telpās Blaumaņa ielā, Rīgā katru otrdienu no plkst.13.00 līdz 16.00 pēc iepriekš sastādīta grafika. Ja apmeklētāju pieņemšanas diena ir svētku diena, apmeklētājus pieņem darba dienā pirms attiecīgās svētku dienas.
 • Ar Datu valsts inspekcijas Apmeklētāju pieņemšanas kārtību  iespējams iepazīties inspekcijas mājaslapā www.dvi.gov.lv , sadaļā “Inspekcija”, apakšsadaļā “Pārvaldība”.

  JAUTĀJUMI UN ATBILDES

  Jautājumi un atbildes

  Kontaktinformācija

  Datu valsts inspekcija Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011 Tālrunis: 67 22 31 31 Fakss: 67 22 35 56 E-pasts: info@dvi.gov.lv


  Darba laiks*

  Pirmdienās 8.00-12.00; 12.30-17.00 Otrdienās 8.00-12.00; 12.30-17.30 Trešdienās 8.00-12.00; 12.30-16.30 Ceturtdienās 8.00-12.00; 12.30-16.30 Piektdienās 8.00-12.00; 12.30-15.00


  Telefonkonsultācijas:

  Pirmdienās 14.30-16.30

  Trešdienās 14.30-16.30

  Piektdienās 13.00-15.00


   

  Vides pieejamība

  inv_asis_org  inv_org  rati_org

  Tālrunis: 67223131

  Kontaktforma

  Mēs vēlamies uzzināt Jūsu domas un ieteikumus.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Daiga Avdejanova, direktore Tālr. 67223131

  Lāsma Dilba, direktores vietniece

  Tālr. 67223131

  Aleksandrs Novickis, Drošības pārvaldnieks Tālr. 67686085

  Stella Skutele, Galvenā grāmatvede Tālr. 67686026

  Medijiem

  Agita Silniece Administratīvās nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālr.67686031 E-pasts: Agita.Silniece@dvi.gov.lv

  Marina Skutele

  Personas datu apstrādes

  uzraudzības nodaļas vadītāja Tālr. 67686092

  Lauris Linabergs,

  Reģistrācijas lietu izskatīšanas

  nodaļas vadītājs

  Tālr. 67686029

  Inga Kasicka,

  Eiropas Savienības un starptautiskās

  sadarbības nodaļas vadītāja

  Tālr. 67686027

  Vita Reinšmite,

  Administratīvās nodaļas vadītāja Tālr. 67686090

  Arta Ozoliņa

  Juridiskās nodaļas vadītāja p.i. Tālr. 67686087