Noderīga informācija


 

 • Dokumentus Datu valsts inspekcijā (turpmāk – inspekcija) pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus), kā arī tos var atstāt Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1.stāva pastkastē.
 •  

 • Inspekcija pieņem elektroniskā pasta sūtījumus, kas saņemti uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv .
 • Telefona numurs Konsultāciju sniegšanas laiks  Konsultāciju temats
  67223131

  P. 08:00 – 12.00 un 12.30 – 17:00

  O. 08:00 – 12.00 un 12.30 – 17:30

  T. 08:00 – 12.00 un 12.30 – 16:30

  C. 08:00 -12.00 un 12.30 – 16:30

  Pk. 08:00 – 12.00 un 12.30 -15:00

  Par dokumentu saņemšanu un nosūtīšanu, apmeklētāju pieņemšanu Datu valsts inspekcijā un citi iestādes organizatoriskie jautājumi.
  67686024

  67686027

  P. 09.00 – 12.00 un 13.00 -16.00

  O. 09.00 – 12.00 un 13.00 -16.00

  T.  09.00 – 12.00 un 13.00 -16.00

  C. 09.00 – 12.00 un 13.00 -16.00

  Pk. 09.00 – 12.00 un 13.00 – 14.00

  Konsultācijas fiziskām personām par  personas (datu subjekta) tiesību ievērošanu (tiesības uz informācijas saņemšanu par personas datu apstrādes tiesisko pamatu, tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem, tiesības labot neprecīzus datus u.c.).
  67686034

  P. 09.00 – 12.00 un 13.00-16.00

  O. 09.00 – 12.00 un 13.00-16.00

  T. 09.00 – 12.00 un 13.00-16.00

  C. 09.00 – 12.00 un 13.00-16.00

  Pk. 09.00 – 12.00 un 13.00 – 14.00

  Valsts un pašvaldību  institūciju jautājumi par to veikto personas datu apstrādi.
  67686025

  P. 09.00 – 12.00 un 13.00-16.00

  O. 09.00 – 12.00 un 13.00-16.00

  T. 09.00 – 12.00 un 13.00-16.00

  C. 09.00 – 12.00 un 13.00-16.00

  Pk. 09.00 – 12.00 un 13.00 – 14.00

  Pārziņa un apstrādātāja pienākumi, veicot personas datu apstrādi, nodrošinot darbības atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai.

 • Datu valsts inspekcija informē, ka konsultāciju laikā netiks sniegta informācija par konkrētu iesniegumu vai pārbaudes lietu virzību. Lai saņemtu šādu informāciju, Inspekcija aicina sazināties ar par lietas izskatīšanu atbildīgo amatpersonu.
 • [1] Atsevišķos gadījumos direktors var noteikt citu konsultācijas sniegšanas laiku.

 • Saziņai ar Datu valsts inspekcijas datu aizsardzības speciālistu Raiti Augustānu, lūgums rakstīt uz: DAS@dvi.gov.lv. Vēršam uzmanību, ka Datu valsts inspekcijas datu aizsardzības speciālists nesniedz vispārīgā rakstura konsultācijas citām personām par personas datu apstrādes atbilstību Vispārīgai datu aizsardzības regulai un Fizisko personu datu apstrādes likumam, bet veic Vispārīgās datu aizsardzības regulas 39.pantā minētos uzdevumus, kā arī sniedz vispārīgo informāciju par Datu valsts inspekcijas veikto personas datu apstrādi.
 •  
 • Trauksmes cēlējiem saziņai ar Datu valsts inspekcijas kontakpersonu trauksmes celšanas gadījumos,  lūgums rakstīt uz: trauksme@dvi.gov.lv . Kontaktpersona Administratīvās nodaļas galvenā personāla speciāliste Kristīne Revina, tālrunis: +371 67223131, Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā, LV-1011. Informācija par Trauksmes celšanu pieejama šeit.  Informācija par Trauksmes celšanas kontaktpunktu pieejama šeit vai www.trauksmescelejs.lv/ .
 • Inspekcija dokumentus izsniedz klātienē (pēc iepriekšējas pieteikšanās), izsūta tos pa pastu vai elektronisko pastu.
 • Apmeklētājus inspekcijā pieņem, ja tie iepriekš pieteikušies aizpildot pieteikuma veidlapu “Iesniegums par pieteikšanos uz pieņemšanu Datu valsts inspekcijā“. Veidlapu iespējams aizpildīt un iesniegt:
 • 1. Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā;

  2. elektroniski, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv . Elektroniski veidlapa pieejama: https://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/;

  3. zvanot pa tālruni 67223131 (iesniegumu par pieteikšanos uz pieņemšanu Datu valsts inspekcijā aizpilda iestādes pārstāvis).

 • Piesakoties uz pieņemšanu, lūdzam sniegt šādu informāciju:
 • 1. vārds, uzvārds;

  2. kontaktinformāciju, vēlamo saziņas līdzekli;

  3. risināmo jautājumu.

 • Direktors, direktora vietnieks apmeklētāju pieņem inspekcijas telpās Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā, katra mēneša otrajā trešdienā no plkst.15.00 līdz 16.30 pēc iepriekš sastādīta grafika. Ja mēneša otrā trešdiena ir diena pirms svētku dienas, apmeklētājus pieņem no pulksten 14.00 līdz pulksten 15.30. Ja mēneša otrā trešdiena ir svētku diena, apmeklētājus pieņem darba dienā pirms attiecīgās svētku dienas.
 • Amatpersona apmeklētāju pieņem inspekcijas telpās Blaumaņa ielā, Rīgā katru otrdienu no plkst.13.00 līdz 16.00 pēc iepriekš sastādīta grafika. Ja apmeklētāju pieņemšanas diena ir svētku diena, apmeklētājus pieņem darba dienā pirms attiecīgās svētku dienas.
 • Ar Datu valsts inspekcijas Apmeklētāju pieņemšanas kārtību  iespējams iepazīties inspekcijas mājaslapā www.dvi.gov.lv , sadaļā “Inspekcija”, apakšsadaļā “Pārvaldība”

  BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

  Kontaktinformācija

  Datu valsts inspekcija Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011 Tālrunis: 67 22 31 31 Fakss: 67 22 35 56 E-pasts: info@dvi.gov.lv


  Darba laiks*

  Pirmdienās     8.00-12.00; 12.30-17.00 Otrdienās       8.00-12.00; 12.30-17.30 Trešdienās     8.00-12.00; 12.30-16.30 Ceturtdienās  8.00-12.00; 12.30-16.30 Piektdienās    8.00-12.00; 12.30-15.00


  Vides pieejamība

  inv_asis_org  inv_org  rati_org

  Tālrunis: 67223131

  Kontaktforma

  Mēs vēlamies uzzināt Jūsu domas un ieteikumus.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Jekaterina Macuka, direktore

  Tālr. 67223131

  Lāsma Dilba, direktores vietniece

  Tālr. 67223131

  Aleksandrs Novickis, Drošības pārvaldnieks Tālr. 67686085

  Stella Skutele, Galvenā grāmatvede Tālr. 67686026

  Medijiem

  Agita Silniece

  Tālr.67686031

  E-pasts: Agita.Silniece@dvi.gov.lv

  Marina Skutele

  Uzraudzības nodaļas vadītāja Tālr. 67686092

  Olga Graudiņa

  Prevencijas nodaļas vadītāja

  Tālr. 67686028

  Lauris Linabergs

  Starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājs

  Tālr. 67686029

  Vita Reinšmite,

  Administratīvās nodaļas vadītāja Tālr. 67686090