Pārvaldība

Struktūrvienībā neiekļauto personu amatu apraksti un vadība
Ētikas kodekss
Datu valsts inspekcijas personāla vadības politika

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība

Klientu apkalpošanas standarts

Privātuma politika

 

Trauksmes cēlēji

  • Valsts kancelejas izstrādātas “Vadlīnijas trauksmes cēlēju ziņojumu saņemšanai un izskatīšanai kompetentajās institūcijās “
  • Valsts kancelejas izstrādāta “Veidlapa, lai nosūtītu trauksmes cēlēja ziņojumu (doc.) ” 
  • Last updated: 01.10.2020. 11:36