Pārvaldība

Datu valsts inspekcijas reglaments
Grozījumi Datu valsts inspekcijas 2017.gada 2.janvāra reglamentā Nr.1-5/1 “Datu valsts inspekcijas reglaments”
Struktūrvienībā neiekļauto personu amatu apraksti un vadība
Ētikas kodekss
Datu valsts inspekcijas personāla vadības politika

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība
Klientu apkalpošanas standarts
Privātuma politika

Last updated: 22.11.2018. 10:36