Vadība

IMG_2962

Datu valsts inspekcijas direktore Daiga Avdejanova

Izglītība
2008 – 2010 Latvijas Universitāte, profesionālais maģistra grāds ekonomikā
1996 – 1998 Banku augstskola, bakalaura grāds ekonomikā
1993 – 1996 Latvijas Banku koledža, diploms finansu specialitātē

Darba pieredze

2006 – 2016 Tieslietu ministrija, Iekšējā audita departamenta direktore
2004 – 2006 Valsts ieņēmumu dienests, Tematisko pārbaužu pārvaldes 6.tematisko pārbaužu daļas priekšniece
2003 – 2004 Valsts ieņēmumu dienests, Maksājumu analīzes daļas priekšniece
1999 – 2003 Valsts ieņēmumu dienests, Maksājumu uzskaites daļas priekšniece
1996 – 1999 Valsts ieņēmumu dienests, Juridisko personu audita daļas vecākā nodokļu inspektore, Valsts ieņēmumu dienests Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona nodaļas galvenais ekonomists, Juridisko personu audita daļas galvenā nodokļu inspektore

Valodu zināšanas

Angļu, krievu un vācu valoda

 

Datu valsts inspekcijas direktores vietniece  Lāsma Dilba

Izglītība

2006-2008 Latvijas Universitāte, akadēmiskais maģistra grāds tiesību zinātnēs
2000-2006 Latvijas Policijas akadēmija, bakalaura grāds tiesību zinātnē un profesionālā kvalifikācija – jurists

Darba pieredze

2008–2016 Tieslietu ministrijas Juridiskā departamenta Tiesvedības nodaļas vadītāja
2006–2008 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece
2005–2006 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsults

Valodu zināšanas

Angļu, krievu un vācu valoda

 

Last updated: 25.01.2018. 08:09