Vadība

Datu valsts inspekcijas direktora vietniece  Lāsma Dilba

Foto: LETA

Datu valsts inspekcijas direktora vietniece  Lāsma Dilba

Saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma 11.panta trešo daļu Lāsma Dilba pilda inspekcijas direktora pienākumus līdz brīdim, kad Ministru kabinets apstiprina amatā jaunu inspekcijas direktoru.

Izglītība

2006-2008 Latvijas Universitāte, akadēmiskais maģistra grāds tiesību zinātnēs

2000-2006 Latvijas Policijas akadēmija, bakalaura grāds tiesību zinātnē un profesionālā kvalifikācija – jurists

Darba pieredze

2008–2016 Tieslietu ministrijas Juridiskā departamenta Tiesvedības nodaļas vadītāja

2006–2008 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece

2005–2006 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsults

Valodu zināšanas Angļu, krievu un vācu valoda

Last updated: 29.01.2020. 16:12