Vadība

Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Macuka

Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Macuka

Izglītība:
2006-2007 Latvijas Universitāte, akadēmiskais maģistra grāds tiesību zinātnēs
2001-2006 Latvijas Universitāte, bakalaura grāds tiesību zinātnē un profesionālā kvalifikācija – jurists

Darba pieredze:
01/2020-02/2020 Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Politikas attīstības un reliģijas lietu nodaļas vadītāja
09/2017-01/2020 Tieslietu ministrijas padomniece datu aizsardzības jautājumos, rezidējošā Twinninga padomniece Moldovā
10/2015-09/2017 Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore
01/2015-07/2015 Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē Datu aizsardzības un informācijas apmaiņas darba grupas priekšsēdētāja
03/2013-10/2017 Valsts pārstāvis Vienotās Patentu tiesas Sagatavošanas komitejā
09/2012-10/2015 Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Politikas attīstības un reliģijas lietu nodaļas vadītāja
05/2011-08/2012 Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore
06/2010-05/2011 Patentu valdes direktora pienākumu izpildītāja
01/2009-05/2011 Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Politikas attīstības un reliģijas lietu nodaļas vadītāja
01/2007-12/2008 Reliģisko lietu pārvaldes direktore
07/2006-01/2007 Reliģisko lietu pārvaldes Reliģisko organizāciju reģistrācijas nodaļas vadītāja
04/2004-07/2006 Reliģisko lietu pārvaldes Vecākā referente

Valodu zināšanas: Angļu, krievu un franču valoda

 

Datu valsts inspekcijas direktora vietniece  Lāsma Dilba

Foto: LETA

Datu valsts inspekcijas direktora vietniece  Lāsma Dilba

Izglītība
2006-2008 Latvijas Universitāte, akadēmiskais maģistra grāds tiesību zinātnēs
2000-2006 Latvijas Policijas akadēmija, bakalaura grāds tiesību zinātnē un profesionālā kvalifikācija – jurists

Darba pieredze:
2008–2016 Tieslietu ministrijas Juridiskā departamenta Tiesvedības nodaļas vadītāja
2006–2008 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece
2005–2006 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsults

Valodu zināšanas: Angļu, krievu un vācu valoda

Last updated: 29.04.2020. 10:30