Vakances

Datu valsts inspekcija (reģ.Nr.90001037264) izsludina konkursu uz vakanto Juridiskā nodaļas jurista/-es ierēdņa amatu uz nenoteiktu laiku.
Datu valsts inspekcijas kolektīvā Juridiskā nodaļa nodrošina Datu valsts inspekcijas tiesību aktu projektu izstrādi un tiesiskuma iepriekšējo papildpārbaudi, pārstāvību tiesvedības procesos, administratīvā procesa īstenošanas uzraudzību, atbilžu projektu sagatavošanu uz privātpersonu iesniegumiem, darbības stratēģijas izstrādi un īstenošanas pārraudzību, prioritāšu, uzdevumu un aktivitāšu plānošanu un to izpildes kontroles sistēmas izveidi, piedalās dienesta pārbaužu veikšanā un disciplinārlietu izskatīšanā par Datu valsts inspekcijas amatpersonu darbību.

Ja esi gatavs/-a strādāt valsts pārvaldē, pieņemt jaunus izaicinājumus un nebaidīties uzņemties atbildību. Ja vēlies izmantot savas zināšanas un pieredzi, lai sniegtu ieguldījumu personas datu aizsardzības uzraudzībai Latvijā, tad aicinām pievienoties Datu valsts inspekcijas kolektīvam, kas veic personas datu aizsardzības uzraudzību.

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē
 • vēlama juridiskā darba pieredze, darba pieredze lēmumu, iekšējo normatīvo aktu, privāttiesisko un publisko tiesību līgumu, starpresoru vienošanos u.c. tiesību aktu projektu izstrādāšanā
 • vēlama pieredze pārstāvību nodrošināšanā tiesvedību procesos
 • vēlama darba pieredze personas datu aizsardzības jomā
 • zināšanas par administratīvo procesu un administratīvo pārkāpumu lietvedību
 • prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu
 • labas angļu valodas zināšanas
 • labas iemaņas darbam ar datoru (MS Office)

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu valsts pārvaldes iestādē
 • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu
 • iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās
 • sociālās garantijas
 • veselības apdrošināšanas polisi

Ierēdņa darba vieta: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīgā

Datu valsts inspekcijas Juridiskās nodaļas jurista amatam noteikta 21.saime “Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi”, III B līmenis (10.mēnešalgu grupa), mēnešalga no 752 EUR līdz 1030 EUR pirms nodokļu nomaksas (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).
Motivācijas vēstuli, dzīves gaitas aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv)), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam nosūtīt Datu valsts inspekcijai Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011, vai uz e-pasta adresi: kristine.revina@dvi.gov.lv ar norādi “Pieteikums konkursam uz Juridiskās nodaļas jurista/-es amatu (Jūsu vārds, uzvārds)” līdz 2019.gada 14.aprīlim.
Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentus par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus un sludinājumā noteiktajā formā (Curriculum Vitae) atbilstoši Europass CV standartam, kas pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv)). Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.
Ja Tev ir neskaidrības par konkursu, zvani uz tālruņa numuru 67686023 vai uzdod savu jautājumu, rakstot uz e-pasta adresi kristine.revina@dvi.gov.lv  ar norādi “Jautājums par konkursu”.
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13.pantu, Datu valsts inspekcija informē, ka:
1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
2) Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011.
Papildu VDAR 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Datu valsts inspekcijas mājaslapā https://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/parvaldiba/

Last updated: 25.03.2019. 14:37