Informējam, ka Datu valsts inspekcijas darba laiks: 

2021.gada 30.aprīlī no plkst.8:00 līdz plkst.13:00.

Telefonkonsultācijas no plkst.9:00 līdz plkst.12:00.

2021.gada 3.maijā - BRĪVS

2021.gada 8.maijā no plkst.8:00 līdz plkst.15:00.   

Telefonkonsultācijas no plkst.9:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.14:00