Jaunumi Ziņas
darbs no mājām

Lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību Latvijā un ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.35.1. apakšpunktu, kas noteic pienākumu darba devējam nodrošināt attālināto darbu visiem darbiniekiem, kuru darba specifika to atļauj, Datu valsts inspekcija informē, ka līdz 2021.gada 6.aprīlīm klientu apkalpošana klātienē nenotiek un iestādes darbs tiek organizēts attālināti, savukārt dokumentu saņemšana un nosūtīšana, izmantojot Latvijas Pasts pakalpojumus, tiek nodrošināta divas reizes nedēļā (otrdienās un ceturtdienās), līdz ar to, iesniedzot dokumentus papīrformātā, pastāv iespēja, ka atbildi uz iesniegumu saņemsiet vēlāk nekā paredzēts.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Datu valsts inspekcija aicina visus iedzīvotājus izmantot iespēju un saņemt pakalpojumus elektroniski, izmantojot:

  1. valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv
  2. iestādes oficiālo elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv (datu subjekta iesniegumus, parakstot ar elektronisko parakstu)
  3. zvanīt uz iestādes oficiālo tālruni 67223131.

Atgādinām, atbildes uz jautājumiem iespējams atrast sadaļās:

  1. Biežāk uzdotie jautājumi: https://www.dvi.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi
  2. #DVIskaidro: https://www.dvi.gov.lv/lv/dviskaidro
  3. Covid19: https://www.dvi.gov.lv/lv/covid-19

Telefonkonsultācijas iespējams saņemt katru darba dienu: https://www.dvi.gov.lv/lv/konsultacijas

Datu valsts inspekcija aicina iedzīvotājus izturēties atbildīgi pret savu un citu personu veselību!

Noderīgas saites:

 

Attēla avots: Photo by Chris Montgomery on Unsplash