Saraksts par publisko tiesību subjektu pieļautajiem VDAR prasību pārkāpumiem un to novēršanu

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 4.panta otro daļu, lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par publisko tiesību juridisko personu, to iestāžu un amatpersonu, kā arī citu valsts institūciju pieļautajiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību pārkāpumiem un to novēršanu, Datu valsts inspekcija tīmekļvietnē līdz kārtējā kalendārā mēneša 5. datumam publicē sarakstu par Datu valsts inspekcijas pieņemtajiem lēmumiem par konstatētajiem pārkāpumiem.

Par publisko tiesību subjektu pieļautajiem VDAR prasību pārkāpumiem un to novēršanu 2018.gadā

Par publisko tiesību subjektu pieļautajiem VDAR prasību pārkāpumiem un to novēršanu 2019.gadā

Par publisko tiesību subjektu pieļautajiem VDAR prasību pārkāpumiem un to novēršanu 2020.gadā

Last updated: 09.11.2020. 07:36