Jaunumi Ziņas

Par godu Datu valsts inspekcijas 20 gadu jubilejai, sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru šodien, 8.aprīlī, norisinājās seminārs tiesnešiem "Aktualitātes datu aizsardzības jomā: nacionālais regulējums un EST prakse".

Semināra laikā Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Macuka sniedza aktuālo informāciju datu aizsardzības jomā, Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem, kuri tika pieņemti 2020.gadā, skaidrojot pieņemto spriedumu sekas un aktualitātēm Datu valsts inspekcijas darbībā.

“Augsti novērtējam Latvijas Tiesnešu mācību centra izrādīto iniciatīvu semināra organizēšanā un dalībniekiem par aktīvo iesaisti semināra laikā, dodot iespēju Datu valsts inspekcijai, kā vadošajai uzraudzības iestādei Latvijā, sniegt ieguldījumu tiesnešu un tiesu darbinieku profesionālo zināšanu personas datu aizsardzības jomā pilnveidē.”  - Jekaterina Macuka

Interese par semināru bija ļoti liela, to apmeklēja 76 tiesneši un tiesu darbinieki.

Aicinām sekot līdzi Datu valsts inspekcijas tīmekļvietnē www.dvi.gov.lv , lai iegūtu informāciju par aktualitātēm datu aizsardzībā un turpmākajiem iestādes organizētajiem pasākumiem 20 gadu jubilejas ietvaros.


Datu valsts inspekcija kopš 2001.gada 1.janvāra darbojas, lai aizsargātu visu Latvijas iedzīvotāju tiesības, uzraugot Latvijā reģistrētās komercsabiedrības, ārstniecības iestādes, pašvaldības un valsts pārvaldes iestādes, izglītības iestādes un vēl daudzus citus. Datu valsts inspekcija rūpējas, lai iesaistītie partneri saņem profesionālas konsultācijas, uzrauga datu aizsardzības procesu ieviešanu un īstenošanu Latvijā, lai personas datu aizsardzības noteikumi tiktu īstenoti atbilstoši nacionālajam un Eiropas Savienības regulējumam.