Ievietots 28.03.2019 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Briselē, 12. martā Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDPB) ir publicējusi EDPB mājas lapā paziņojumu, kurā aicina ES likumdevējus pastiprināt centienus pieņemt e-privātuma regulu, kā rezultātā tiktu pabeigts Eiropas Savienības (ES) datu aizsardzības un elektronisko sakaru konfidencialitātes regulējums, kas vienlaikus papildinātu Vispārīgo datu aizsardzības regulu un nodrošinātu papildus garantijas visiem elektronisko sakaru veidiem.

Atzinums par 5/2019 par mijiedarbību starp e-privātuma direktīvu un Vispārīgo Datu aizsardzības regulu attiecībā uz datu aizsardzības kompetenci, uzdevumiem un pilnvarām - https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/statement-32019-eprivacy-regulation_en

Vadlīnijas par mijiedarbību starp e-privātuma direktīvu un Vispārīgo Datu aizsardzības regulu attiecībā uz datu aizsardzības kompetenci, uzdevumiem un pilnvarām - https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-board-art-64/opinion-52019-interplay-between-eprivacy-directive_en

Atzinums un vadlīnijas pieejamas angļu valodā.