Ievietots 22.07.2019 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

2019. gada 16. jūlijā Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK) ir publicējusi ziņojumu par 2018. gada aktivitātēm. Tā galvenais mērķis ir iepazīstināt interesentus ar EDAK veiktajām darbībām, informēt par uzraudzības iestāžu sadarbību pārrobežu lietās, tostarp ‘’vienas pieturas aģentūras’’ un savstarpējās palīdzības veiktajām procedūrām, kā arī atskatīties uz 2018. gada rezultātiem un ieskicēt 2019. gada plānus.

Plašāk ar EDAK 2018. gada ziņojuma kopsavilkumu var iepazīties EDAK tīmekļa vietnē: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_annual_report_2018_summary_-_digital_-_final_1507.pdf