Ievietots 13.08.2019 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka 2019. gada 16. jūlijā Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas (EDAK) publicētais ziņojums par 2018. gada aktivitātēm, kura mērķis ir iepazīstināt interesentus ar EDAK veiktajām darbībām, informēt par uzraudzības iestāžu sadarbību pārrobežu lietās, tostarp ‘’vienas pieturas aģentūras’’ un savstarpējās palīdzības veiktajām procedūrām, kā arī atskatīties uz 2018. gada rezultātiem un ieskicēt 2019. gada plānus, ir aplūkojams arī latviešu valodā.

EDAK 2018.GADA ZIŅOJUMS – KOPSAVILKUMS PAR SADARBĪBU UN PĀRREDZAMĪBU