Ievietots 29.03.2019 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Strasbūra, 28.03.2019 – Eiropas Padome ir izdevusi pamatnostādņu kopumu 47 dalībvalstīm, mudinot tās ar likumu un praksē nodrošināt, ka ar veselību saistīto datu apstrāde, ņemot vērā tehnoloģiskos sasniegumus un datu subjekta tiesības, tiek veikta, pilnībā ievērojot cilvēktiesības, jo īpaši tiesības uz privātumu un datu aizsardzību.

Tajās ir sniegti norādījumi par dažādiem jautājumiem, tostarp par veselības aprūpes datu (jo īpaši datu subjekta piekrišanas) datu apstrādes likumīgo pamatu, ar veselību saistīto datu apmaiņu, glabāšanu, ģenētiskiem datiem un datiem par nedzimušiem bērniem, kā arī uzskaitīti vairāki principi, kas jāievēro, apstrādājot datus zinātniskiem pētījumiem, mobilajām ierīcēm vai pārsūtot tos pāri robežām.

Pamatnostādnes tiek piemērotas publiskajam un privātajam sektoram.

Eiropas Padomes Ministru komiteja aicina valdības nosūtīt šīs rekomendācijas veselības aprūpes sistēmām un dalībniekiem, kas apstrādā ar veselību saistītus datus, jo īpaši veselības aprūpes speciālistiem un datu aizsardzības darbiniekiem.

Pamatnostādnes ir pieejams datu aizsardzības tīmekļa vietnē Data Protection web site jūsu informācijai un tālākai izplatīšanai.