Ievietots 23.07.2020 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) ir sagatavojusi pētījumu par personu attieksmi pret drošības apdraudējumiem saistībā ar vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem datu aizsardzības jomā, tiešsaistē īstenotu krāpšanu, terorismu un aizskārumiem tīmekļa vidē.

Informācija par FRA veikto pētījumu pieejama angļu valodā šeit: https://fra.europa.eu/en/news/2020/security-and-crimes-europeans-worry-about-online-banking-fraud-data-misuse-and-terrorist

Pētījums Your rights matter: Security concerns and experiences pieejams angļu valodā šeit: https://fra.europa.eu/en/publication/2020/fundamental-rights-survey-security