Ievietots 08.11.2019 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Lai nodrošinātu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 57.panta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktā uzdevuma īstenošanu, lai veicinātu pārziņu un apstrādātāju izpratni par pienākumiem, kas jāveic, lai nodrošinātu atbilstošu personas datu apstrādi un aizsardzību Vispārīgā datu aizsardzības regulas noteikumiem, Datu valsts inspekcija (inspekcija) informē, ka vakardien (2019.gada 7.novembrī) inspekcijas direktore Daiga Avdejanova un Personas datu apstrādes uzraudzības nodaļas vecākā eksperte Arta Vīgante novadīja informatīvu semināru Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas (asociācija) biedriem par aktualitātēm personas datu apstrādē un aizsardzībā.

Semināra laikā tika sniegta informācija par normatīvo regulējumu attiecībā uz fiziskas personas datu apstrādi un aizsardzību, aktuālo informāciju par saņemtajām sūdzībām un soda sankciju piemērošanas kārtību, īsu ieskatu par citu valstu pieredzi par Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanu pārkāpumu gadījumā un sniedza ieteikumus regulas piemērošanai ikdienas darbā.

Inspekcija izsaka pateicību asociācijai par ieguldījumu, izglītojot asociācijas biedrus par personas datu apstrādi un aizsardzību, un semināra dalībniekiem par saturīgām diskusijām un ierosinājumiem.

Semināra prezentācija:

 Īsumā par Datu valsts inspekciju

Inspekcija aizsargā visu Latvijas iedzīvotāju tiesības, uzraugot vairāk nekā 190 000 Latvijā reģistrētās komercsabiedrības, vairāk nekā 4 000 ārstniecības iestādes, pašvaldības un valsts pārvaldes iestādes, izglītības iestādes, bibliotēkas un pašvaldības un vēl daudzus citus. DVI rūpējas, lai iesaistītie partneri saņem profesionālu ekspertīzi un konsultācijas. Inspekcija uzrauga datu aizsardzības procesu ieviešanu un īstenošanu, lai visi datu aizsardzības, uzraudzības procesi tiktu īstenoti atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības regulējumam.

Inspekcijas cilvēkresursi, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi – 25 amata vietas + 1 amata vieta Eiropas Savienības projekta īstenošanai.