Ievietots 27.05.2019 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija,  lai veicinātu personu tiesību un brīvību aizsardzību, uzturētu augstus profesionālos standartus personas datu apstrādei elektronisko sakaru nozarē, attīstītu jaunus sabiedrībai nepieciešamus pakalpojumus un tehnoloģijas, ievērojot personu tiesības uz datu aizsardzību un tiesības uz privātumu un sekmētu progresīvu inovāciju ieviešanu personas datu drošībai, ir izstrādājusi vadlīnijas, kas precizē pārziņu (elektronisko sakaru komersantu)  un viņu nolīgto apstrādātāju – pienākumus saistībā ar personas datu apstrādi, sniedzot elektronisko sakaru pakalpojumus,  un veicina kopējo ar elektronisko sakaru nozari saistīto personas datu apstrādes labas prakses standartu attīstību.

Vadlīnijas “Liktas vadlīnijas fizisko personu datu apstrādē” pieejamas https://likta.lv/vadlinijas/