Ievietots 27.06.2019 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Pēc sabiedriskās apspriešanas, Eiropas Datu aizsardzības kolēģija ir pieņēmusi Pamatnostādnes 1/2019 par rīcības kodeksiem un uzraudzības iestādēm saskaņā ar Regulu 2016/679.

Pamatnostādnes pieejamas: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-12019-codes-conduct-and-monitoring-bodies-under-0_en