Ievietots 19.08.2019 · sadaļā 1.lapa, Ziņas

Datu valsts inspekcija (turpmāk- DVI) ir apkopojusi iestāžu sniegto informāciju par personas datu apstrādi, nosūtot informatīvu paziņojumu par vēlētāja reģistrāciju vēlēšanu iecirknī balsošanai 2019.gada 25.maija Eiropas Parlamenta vēlēšanās (turpmāk – Paziņojums) Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) elektroniskajā deklarēšanās sistēmā (turpmāk – EDS).

           2019.gada maijā saņemot informāciju par Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) vārdā VID EDS sistēmā nosūtītu informatīvu paziņojumu saistībā ar gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, DVI pieprasīja informāciju no apstrādē iesaistītajām personām (PMLP un VID), lai novērtētu lietas apstākļus un pārliecinātos vai veiktās darbības ir atbilstošas normatīvajam ietvaram. DVI pieprasīja informāciju par to, kāds bija Paziņojuma nosūtīšanas, izmantojot EDS, nolūks (mērķis), vai tas tika sasniegts, vai šo nolūku (mērķi) varēja sasniegt citā veidā, proti, neizmantojot EDS, kā arī kāds bija PMLP veiktās datu subjektu personas datu apstrādes (to nodošanas VID – apstrādei EDS) tiesiskais pamats.

         PMLP informēja, ka informatīvo Paziņojumu nosūtīšanas mērķis, izmantojot EDS, bija elektroniski informēt pēc iespējas plašāku vēlētāju loku par to, kādā vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā vēlētājs ir reģistrēts, lai nodrošinātu vēlētāja informētību. Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

         Vienlaikus DVI informē, ka līdzsvara noteikšana starp sabiedrības un indivīda interešu aizsardzību ir izaicinājumiem pilna, pie kam katrs gadījums ir vērtējams individuāli. Mainoties konkrētā gadījuma apstākļiem piemērotākā personas datu apstrādes rīka izvēle būtu atkārtoti padziļināti jāvērtē. DVI turpina saziņu ar personas datu apstrādē iesaistītajām iestādēm (VID un PMLP) par informācijas aprites atbilstības personas datu aizsardzības normatīvajam tvērumam pilnveidošanu nākotnē.