Ievietots 15.06.2020 · sadaļā Ziņas

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” (turpmāk – Noteikumi) 21.punktā noteiktajam un pamatojoties uz DVI 27.01.2020. rīkojumu Nr.1-.2.1/8 “Par Datu valsts inspekcijas dienesta automašīnas Opel Zafira atsavināšanu” no 2020.gada 5.marta līdz 2020.gada 19.martam Akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” sludinājumu vietnē https://www.vni.lv/lat/sludinajumi/publiskam_personam_piedavata_kustama_manta/?id=1111 tika ievietots sludinājums par DVI kustamām mantas automašīnas OPEL ZAFIRA valsts reģistrācijas Nr.HT-4 atsavināšanu.

Pamatlīdzekļa nosaukums, izlaiduma gads

Valsts reģ. numurs Šasijas numurs, odometra rādījumi (km) Inventāra numurs

Atlikusī vērtība (EUR)

Automašīna OPEL ZAFIRA, izlaiduma gads 2002 HT 4  W0L0TGF7522261205, odometra rādījumi 301 874 km 2002-194

0,00

Kā pirmā uz atsavināmo automašīnu pieteicās biedrība “SPORT FOR ALL”, reģistrācijas Nr. 50008240791, juridiskā adrese Žagatu iela 20-68, Rīga.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Noteikumu 23.4. punktu, kas nosaka, ja uz nevajadzīgo valsts kustamo mantu nav pieteikusies neviena atvasināta publiska persona vai tās iestāde, to, izvērtējot lietderības apsvērumus, nosakot mantas nosacīto cenu un saņemot atļauju to atsavināt, var nodot sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam uzņēmumam tiem noteikto mērķu sasniegšanai.

Lēmums par automašīnas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “SPORT FOR ALL” pieņemts izvērtējot automašīnas izmantošanas lietderību biedrības noteikto darbības mērķu Atbalstīt un organizēt bērnu, skolēnu, jauniešu, redzes invalīdu, sieviešu, dažādu minoritāšu, daudzbērnu ģimeņu, bāreņu sporta spēles, nometnes, konferences, sporta pasākumus un citas aktivitātes” sasniegšanai.