Saņēmējs: Valsts Kase
Reģistrācijas nr.: 90000050138
Konta nr.: (skatīt zemāk)
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
Saņēmēja BIC: TRELLV22

 

LV51TREL1060190913600

Bankas konts Kredītinformācijas biroja nodevai un nodevai par licences izsniegšanu rīcības kodeksa pārraudzības institūcijai

 

LV69TREL1060191019200

Naudas sodi, ko uzliek Datu valsts inspekcija