Iesniegumu paraugi

    Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Datu valsts inspekciju konsultāciju laikā, zvanot uz tālruņa numuru 67223131 (katru darba dienu no plkst.13.00 līdz plkst. 15.00).

    Last updated: 19.02.2019. 08:38