Ziņas

Atzīmējot četrpadsmito Eiropas datu aizsardzības dienu, kas norisinās katru gadu – 28.janvārī – Eiropā, ASV un Kanādā, Datu valsts inspekcijas pārstāvji piedalās Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas organizētājā informatīvajā pasākumā “Datu degustācija”, lai veicinātu sabiedrības izpratni par iespējām un riskiem attiecību uz personas datu aizsardzībā un ikvienas personas tiesībām uz privātumu, kā arī popularizētu Eiropas datu aizsardzības dienas atzīmēšanu Latvijā.

Vairāk informācijas par personas datu aizsardzību: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_lv .

attēls