Personāla atlases seminārs

18. jūnijā pulksten 10.00 Datu valsts inspekcija aicina interesentus uz tiešsaistes semināru “Personas datu apstrāde personāla atlases procesā”. Semināra ietvaros ikvienam būs iespēja uzzināt būtiskāko par personas datu apstrādes aspektiem, kas darba devējiem jāņem vērā, organizējot darbinieku atlases procesu organizācijās. Semināru vadīs Prevencijas nodaļas juriskonsulte Laine Šarkuna. 

Seminārā tiks apskatītas šādas tēmas:

  • Datu aizsardzības terminoloģija - kas ir personas dati, personas datu apstrāde, kas ir pārzinis un datu subjekts u.c.?
  • Personas datu apstrādes principi.
  • Personāla atlasē piemērojamie datu apstrādes tiesiskie pamati.
  • Darba sludinājumā norādāmā informācija, pretendentu pieteikumos iekļautās informācijas apstrāde (glabāšana, dzēšana, izmantošana citiem nolūkiem).
  • Trešo personu piesaiste atlases procesa organizēšanā.
  • Papildus informācijas iegūšana par pretendentu (kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un atsauksmju pieprasīšana, pretendenta sociālo tīklu aplūkošana, pārbaude reģistros).
  • Īpašu kategoriju un datu par sodāmību apstrāde personāla atlases procesā.

Savus jautājumus varat uzdot šeit- https://www.visidati.lv/aptauja/9736235/

Atbildes uz tiem tiks sniegtas semināra laikā.  

Seminārs norisināsies Datu valsts inspekcijas YouTube kontā-https://www.youtube.com/watch?v=kRz7BngUpW0

 !Par semināra apmeklējumu kvalifikācijas punkti kvalificētiem datu aizsardzības speciālistiem netiks piešķirti.