Jaunumi
Seminars datu regulas dienā

25. maijā apritēs 6 gadi, kopš Latvijā ieviesta Vispārīgā datu aizsardzības regula (Datu regula). Līdz ar Datu regulas tiešu piemērošanu cilvēkiem būtiski tika paplašināta to kontrole pār to personas datiem. Vairāku tiesību (piemēram, tiesības uz datu pārnesamību, tiesības iebilst personas datu apstrādei, kā arī tiesības tikt aizmirstam) esamība padara cilvēku ikdienu vienkāršāku un drošāku, spējot pašiem attiecīgos gadījumos ietekmēt darbības, kas tiek veiktas ar to datiem.

Atzīmējot Datu regulas sesto gadadienu, aicinām uz tiešsaistes semināru “Datu valsts inspekcijas veiktās pārbaudes un pieņemtie lēmumi”, kas notiks 28. maijā plkst. 10.00.

Semināra laikā pievērsīsimies iestādes veiktajām pārbaudēm 2022. un 2023.gadā, lai sniegtu ieskatu sabiedrībai, kā Datu valsts inspekcija veic datu apstrādes uzraudzību, izskata saņemtās sūdzības, kādos gadījumos ierosina pārbaudes lietas par iespējamiem Datu regulas pārkāpumiem un piemēro korektīvos līdzekļus, lai novērstu prettiesiski veiktu datu apstrādi. Tāpat ielūkosimies statistikas datos un informēsim par jaunākajām tendencēm personas datu apstrādes jomā.

Semināru vadīs Datu valsts inspekcijas Uzraudzības nodaļas juriskonsultes Inga Sazonova un Ketija Žubure.

Reģistrāciju nepieciešams veikt datu aizsardzības speciālistiem, kuri ir nokārtojuši kvalifikācijas eksāmenu un iekļauti Datu valsts inspekcijas sarakstā. Par dalību seminārā kvalificētiem datu aizsardzības speciālistiem tiek piešķirta  1,5 akadēmiskā stunda  (90 minūtes) kvalifikācijas uzturēšanai. Sertifikāts par dalību seminārā netiks izsniegts.

Reģistrācija datu aizsardzības speciālistiem, kuri iekļauti Datu valsts inspekcijas uzturētajā sarakstā, pieejama https://www.visidati.lv/aptauja/9645437/

Savus jautājumus uzdodiet - https://www.visidati.lv/aptauja/9645612/

PRIVĀTUMA ATRUNA