Jaunumi Ziņas
Baltijas valstu karogi

Šodien, 25.jūlijā, Baltijas valstu uzraudzības iestādes (Andmekaitse Inspektsioon, Datu valsts inspekcija, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija) uzsāk koordinētu preventīvo pārbaudi par personas datu apstrādes atbilstību īstermiņa transportlīdzekļu nomas jomā.


Koordinētu uzraudzības pasākumu veikšana izriet no 2021.gada Baltijas valstu uzraudzības iestāžu sanāksmes, kuras laikā iestādes vienojās, ka 2022. gadā - Igaunijā, Latvijā un Lietuvā tiks organizēts sektorāls monitorings, ar mērķi izstrādāt ieteikumus personas datu apstrādes un aizsardzības procesu uzlabošanai, iepriekš saskaņotā nozarē.

Iestādes ir vienojušās, ka pārbaudei tika izvēlēti tie komersanti, kuri piedāvā īstermiņa transportlīdzekļu, tai skaitā elektroskūteru, iznomāšanu, un kuru pakalpojumu galvenais saņēmējs ir fiziska persona.

Primāri tiks pārbaudīti komersanti, kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta atrodas kādā no Baltijas valstīm un kas savus pakalpojumus piedāvā visā Baltijā. Vienlaikus katra uzraudzības iestāde, ievērojot savu neatkarību lēmumu pieņemšanā, var paplašināt pārbaudes tvērumu pārbaudot arī tādu komersantu darbību, kas ir aktīvi tikai vienā dalībvalstī.

Plānotais pārbaudes mērķis ir monitorēt Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanas atbilstību nozares uzņēmumos, proaktīvi novēršot iespējamos apdraudējumus iedzīvotāju personas datiem nozarē, kuras nozīme daudzu pilsoņu ikdienā ir strauji palielinājusies pēdējo trīs gadu laikā.

Pārbaudes rezultātā iegūtā informācija tiks analizēta koordinēti, un uzraudzības iestādes lems par iespējamiem turpmākiem uzraudzības pasākumiem, izstrādājot labās prakses ieteikumus komersantiem, kuri sniedz šādus un līdzīgus pakalpojumus fiziskām personām.

PAPILDU INFORMĀCIJA:

2021.gada 2. un 3. septembrī tikšanās laikā Baltijas valstu personas datu aizsardzības uzraudzības iestādēs secināja, ka ciešāka sadarbība starp uzraudzības iestādēm veicinās efektīvāku un konsekventāku personas datu apstrādes uzraudzību Baltijā.