Jaunumi Ziņas
Baltic_meating

28. un 29. augustā Tallinā notika Baltijas valstu datu aizsardzības inspekciju (turpmāk- Inspekcija) ikgadējā sanāksme, kura aizsākās ar iestāžu vadītāju- Jekaterinas Macukas (Datu valsts inspekcija), Pille Lehis (Andmekaitse Inspektsioon (Igaunija)) un Dijana Šinkūniene (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (Lietuva)) - sniegto pārskatu par iepriekšējā gada svarīgākajām aktivitātēm, problēmām iestādēs un nākotnes plāniem.

Svarīgākie diskusiju temati šajā sanāksmē bija pieredzes apmaiņa par pārbaudēm attiecībā uz sīkdatņu izmantošanas atbilstību privātajās un publiskajās tīmekļu vietnēs, kā arī personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšana. Katras valsts pārstāvji iepazīstināja ar savu labāko praksi un pieredzi saistībā ar tiešsaistes un klātienes pārbaudēm.

Tā kā Šengenas prasību novērtēšana drīz notiks gan Igaunijā, gan Latvijā, Lietuva, kurā šī pārbaude jau ir notikusi, pastāstīja par savu pieredzi un sniedza detalizētu pārskatu par pārbaudes norisi. Tāpat iestāžu vadītāji un Juridisko nodaļu pārstāvji apsprieda Digitālo pakalpojumu tiesību akta (DSA), Datu pārvaldības akta (DMI) un Tīklu un informācijas drošības (NIS 2) direktīvas īstenošanu.

Igaunijas Inspekcijas direktore Pille Lehis sanāksmi vērtē kā ļoti produktīvu un nepieciešamu, jo tā sniedz iespēju Baltijas valstu pārstāvjiem dalīties ar svarīgu informāciju un praksi nedaudz brīvākā gaisotnē. Viņa saka:

“Pasaulē, kas kļūst arvien globalizētāka, ir īpaši svarīgi, lai būtu labi draugi un partneri, ar kuriem dalīties kopīgos priekos un rūpēs. Baltijas valstis saista ne tikai vēsture.  Tā kā esam mazas valstis, mēs esam kā viens tirgus lielākajai daļai uzņēmumu, tāpēc ir īpaši svarīgi dalīties gan ar praksi, gan labo pieredzi, tāpat arī mācīties no mūsu kļūdām.”

To, cik svarīgs ir šis ikgadējais pasākums, apliecina arī Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Macuka.

“Katru gadu mēs ļoti gaidām šīs sanāksmes, jo tās sniedz mums ne tikai vērtīgu pieredzi, bet arī iespēju mācīties vienam no otra. Datu privātuma “pasaule” nepārtraukti mainās, jo jaunās tehnoloģijas ietekmē to, kā mēs pārvaldām savu personisko informāciju. Mūsu ikgadējām sanāksmēm ir svarīga loma arī darbinieku izglītošanā par jaunākajām tendencēm. Turklāt sanāksmes palīdz mums novērtēt, cik efektīvi mēs strādājam, un noteikt jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi. Mēs varam redzēt, kas strādā, risināt jaunas problēmas un mainīt mūsu plānus, ja mums tas ir nepieciešams. Lai gan katra Baltijas valsts inspekcija saskaras ar atšķirīgām problēmām un ikdienas izaicinājumiem, mums visiem ir kopīgs mērķis —personas datu aizsardzība," bilst J. Macuka.

Arī Lietuvas Inspekcijas direktore Dijana Šinkūniene ir pārliecināta, ka Baltijas valstu kopīgais darbs un šīs sanāksmes, kas kļuvušas par tradīciju, ir ļoti veiksmīgas:

“Esmu gandarīta, ka šogad kopā ar savu komandu mēs varējām turpināt šo tradīciju, kurā mēs dalījāmies savā pieredzē par tādām tēmām kā administratīvās inovācijas, VDAR uzraudzības un uzraudzības darbību prioritātes, pieredzi ar Šengenas zonu saistīto informācijas sistēmu uzraudzību, gatavošanos gaidāmajiem jaunajiem tiesību aktiem par uzlabotu datu apmaiņu un Eiropas sabiedrības vispārējo digitalizāciju”.

 Nākamgad sanāksme norisināsies Rīgā. Uz tikšanos!