Jaunumi Ziņas
Baltijas valstu karogi

Šā gada 2. un 3. septembrī, atjaunojot ikgadējo satikšanās tradīciju, norisinājās Baltijas valstu uzraudzības iestāžu (Andmekaitse Inspektsioon, Datu valsts inspekcija, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija) sanāksme[1]. Ciešāka sadarbība starp uzraudzības iestādēm veicinās efektīvāku un konsekventāku personas datu apstrādes uzraudzību Baltijā.


Sanāksmes laikā, pārrunājot pieejamos resursus un salīdzinot darba slodzi, uzraudzības iestādes nonāca pie vienota secinājuma, ka iestādēm joprojām nav pietiekamu resursu (personāla un finanšu) pilnvērtīgai uzdevumu un pienākumu izpildes nodrošināšanai. Iesaistītās puses apmainījās ar pieredzi darba prioritāšu noteikšanā un novatoriskiem risinājumiem efektīvākai uzdevumu izpildei.

Uzraudzības iestādes arī apmainījās viedokļiem par labāko praksi izplatītāko sūdzību veidu izskatīšanā. Vērtējot saņemtās sūdzības, kopš 2018.gada 25.maija, Baltijas valstīs joprojām ir aktuāli jautājumi par privātpersonu veikto personas datu apstrādi sociālajos tīklos un fizisku personu veiktu videonovērošanu.

Lai nodrošinātu pieejamo resursu maksimālu izmantošanu, tika panākta vienošanās par savstarpēju atbalstu jautājumos, kas saistīts ar starptautisko sadarbību, tostarp dalību Šengenas novērtēšanas pasākumos un citās starptautiskās sadarbības jomās, kurās iestāžu darbinieki tiek norīkoti kā eksperti.

Lai veicinātu Vispārīgās datu aizsardzības regulas konsekventu piemērošanu visās Baltijas valstīs, tikšanās laikā iestādes vienojās, ka 2022. gadā - Igaunijā, Latvijā un Lietuvā tiks organizēts sektorāls monitorings, lai uzraudzītu personas datu apstrādes darbību iepriekš saskaņotā nozarē, ar mērķi izstrādāt ieteikumus personas datu apstrādes un aizsardzības procesu uzlabošanai. 

Sanāksmes rezultātā uzraudzības iestādes secināja, ka daudzos gadījumos, lai nodrošinātu proaktīvu problēmu risināšanu personas datu aizsardzības jomā, vēlamais risinājums ir sistēmiska pieeja. Savukārt kopēja sadarbība var veicināt šādu sistēmisku risinājumu rašanu.

 


[1] Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju pasaulē, sanāksme tika organizēta klātienē un attālināti.

Attēla avots: Adobe Stock. Autors: Michele Ursi