Ziņas

Digitālajā laikmetā kontrole pār saviem un mūsu bērnu datiem ir kļuvusi tikpat nepieciešama, kā rūpes par savu un mūsu bērnu drošību. Lai arī datu aizsardzībai vajadzētu ieņemt būtisku lomu mūsu dzīvēs, pārspīlēta personas datu aizsardzības pasākumu veikšana var novest pie citu demokrātisku vērtību apdraudējuma, tādējādi visu sabiedrības locekļu mijiedarbībai būtu jābalstās uz cieņpilnām attiecībām vienam pret otru, t.sk. respektējot citu privātumu.

Ņemot vērā to, ka ne visām pašvaldībām ir iespējams veltīt pietiekami resursus skolu un bērnudārzu audzēkņu personas datu apstrādes problēmjautājumu apzināšanai un skaidrojumiem, Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija ir sagatavojusi informatīvo materiālu “Bērnu dati skolās un bērnudārzos jeb 20 aktuāli jautājumi par datu apstrādi izglītības iestādēs”.

Ar šo materiālu Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija vēlas vērsties pie izglītības iestāžu vadītājiem, skolotājiem, audzinātājiem, izglītojamo vecākiem un pašiem izglītojamiem, lai mazinātu ‘spriedzi’ starp datu apstrādē iesaistītiem, novērstu dažādu nepamatotu mītu rašanos un veicinātu cieņpilnu attiecību pastāvēšanu starp visām datu apstrādē iesaistītām pusēm.

Šis materiāls uzskatāms par vispārīgi informatīvu materiālu, kurā iekļauts ir asociācijas biedru vispārējs viedoklis, balstoties uz vispārīgiem situācijas pieņēmumiem, līdz ar to pie citiem apstākļiem ieteicamie rīcības modeļi var mainīties, tādēļ asociācija rekomendē katru individuālo situāciju vērtēt atsevišķi un izvēlēties taisnīgāko rīcības modeli. Materiāla veidošanā atbalstu ir sniegusi arī Latvijas Republikas Datu valsts inspekcija.

Materiāls ir pieejams elektroniskā formātā un lejupielādējams Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas interneta vietnē: https://datueksperti.lv/site/index.php/blog/datu-apstrades-vadlinijas-skolam.

 

Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija