DPSME jaunumi
att.

Datu valsts inspekcija (Inspekcija), lai sniegtu atbalstu un veicinātu mazo un vidējo (MVU) uzņēmēju zināšanas par Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību piemērošanu profesionālajā darbībā un skaidrotu jauniešiem vecumā no 13 līdz 17 gadiem (jaunieši) par iespējām aizsargāt savus personas datu digitālajā vidē, divu gadu periodā aktīvi strādāja ar  MVU un jauniešiem projekta[1] "Vispārīgā datu aizsardzības regula – iespējas un atbildība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU); tiesības un riski nepilngadīgām personām" (turpmāk  – DPSME) Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāta finanšu programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" 2014.–2020. gadam ietvaros.

2019.gadā tika īstenota projekta pirmā fāze, noorganizējot 10 seminārus visos Latvijas reģionos (Rīgā, Jelgavā, Cēsīs, Jēkabpilī, Ventspilī, Valmierā, Daugavpilī, Liepājā, Ludzā), un gala konferenci Rīgā, 26.novembrī. Šīs fāzes ietvaros tika izstrādāta arī rekomendācija – Ceļvedis datu apstrādē maziem un vidējiem uzņēmējiem (https://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/rekomendacija-celvedis-datu-apstrade-maziem-unvidejiem-uznemejiem/  ).

2020.gadā Inspekcija uzsāka īstenot projekta otro fāzi, lai sasniegtu projekta mērķi – informēti jaunieši par tiesībām un riskiem digitālajā vidē, organizējot radošo konkursu jauniešiem “Dati ir vērtība – sargā tos!”.

Radošā konkursa “Dati ir vērtība – sargā tos!” ietvaros, Inspekcija definēja vairākus mērķus:

  • Sniegt teorētiskas zināšanas jauniešiem par persona datu izplatīšanas drošību digitālajā vidē;
  • Palīdzēt jauniešiem izprast, kas ir personas dati, datu apstrādes pamatprincipi un kāda atbildības iestājas, ja tiek pārkāptas citas personas tiesības uz datu aizsardzību.
  • Caur konkursa dalībnieku radošo izpausmi, stāstīt citiem jauniešiem par datu aizsardzības drošības nozīmīgumu mūsdienu tehnoloģiju laikmetā.

Radošā konkursa “Dati ir vērtība – sargā tos!” ietvaros tika organizētas 10 tiešsaistes darbnīcas visos Latvijas reģionos (Rīgā, Jelgavā, Cēsīs, Jēkabpilī, Ventspilī, Valmierā, Daugavpilī, Liepājā, Ludzā), un noslēguma pasākums, 3.decembrī.

Kopā konkursā piedalījās 52 komandas no visas Latvijas, savukārt iespēju noklausīties tiešsaistes lekciju izmantoja 1519 jaunieši vecumā no 13 – 17 gadiem.

Projekta ietvaros konkurss “Dati ir vērtība – sargā tos!” tika organizēts vairākās kārtās, iesniedzot pieteikumus jauniešiem bija jāizdomā trīs situāciju apraksti, kuros nepamatoti apstrādā personas datus digitālajā vidē un jāizveido video par datu aizsardzību. Konkursa otrajā kārtā – reģionālās darbnīcas, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, tika organizētas tiešsaistē, kuras ietvaros jauniešiem bija jānoklausās lekcija un jāpiedalās dažādās aktivitātes (izspēlētas situācijas, praktiskie uzdevumi kopā ar lektori izskatot un analizējot dažādu sociāli tīklu privātuma politikas) un noslēgumā  tests, kur tika aptverti lekcijā un uzdevumos ietvertie teorētiskie jautājumi un viena komanda no katras darbnīcas devās uz finālu.

Finālā komandām un skatītājiem bija iespēja noklausīties Latvijas Drošāka interneta centrs pārstāves lekciju ar praktiskiem piemēriem “Kā pasargāt sevi internetā?”. Lai uzzinātu, kuras trīs komandas iegūs balvas bija jāveic dažādu uzdevumi, pārbaudot komandu savstarpējo sadarbīb un iegūtās zināšanas par datu aizsardzību un iespējamiem riskiem digitālajā vidē.

Februāra mēnesī, Projekta noslēgumā, Inspekcija iepazīstinās ar komandām, kuras ieguva pirmās trīs vietas un balvas:

1.vieta Avatari (Liepājas Valsts Tehnikums) – seši portatīvie datori;

2.vieta Datu aizsardzības inspektori (Salaspils 1.vidusskola) – seši planšetdatori;

3.vieta Mātes plate (V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola) – seši viedpulksteņi.

 

Projekta otrās fāzes ietvaros tika izstrādāti informējoši izglītojoši materiāli jauniešiem teorijai un praktiskajiem uzdevumi, kuri noslēdzoties projektam būs pieejami www.dvi.gov.lv.

Savukārt, caur konkursa dalībnieku radošo izpausmi, Inspekcija turpinās informēšanas pasākumus digitālajā vidē, lai stāstītu citiem jauniešiem par datu aizsardzības drošības nozīmīgumu mūsdienu tehnoloģiju laikmetā.

 


[1] Projekts tiek īstenots no 2018.gada 1.decembra līdz 2021.gada 28.februārim.