Jaunumi Ziņas
logo

Šonedēļ norisinājās Datu valsts inspekcijas un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) pārstāvju tikšanās.

Sanāksmē Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Macuka un direktores vietniece Lāsma Dilba informēja LIKTA biedrus par tām komercdarbības un sociālām jomām, kurās pēdējo 5 gadu laikā ir izdevies veiksmīgi iedzīvināt Datu Regulas principus.

Tāpat tika pārrunāti Datu Regulas ietekmes aspekti un tās jomas, kuras nākamajos periodos būtu pilnveidojamas. Datu valsts inspekcijas direktore informēja par preventīvām pārbaudēm, kuras inspekcija plāno veikt 2023.gadā, kā arī par tām jomām, kurās varētu veikt preventīvās pārbaudes nākotnē.

LIKTA biedri tika informēti par pēdējos 5 gados biežāk konstatētajiem personas datu aizsardzības pārkāpumu veidiem. Datu valsts inspekcijas direktore skaidroja arī principa “konsultē vispirms” turpmāko piemērošanu praksē.

Sanāksmes ietvaros tika pārrunāts arī sīkdatņu vadlīniju ieviešanas process, kā arī sniegtas atbildes uz LIKTA biedru uzdotajiem jautājumiem saistībā ar personas datu aizsardzību un pārrunāta Elektronisko sakaru likuma un Datu regulas normu mijiedarbība, konstatējot, ka pastāv vairākas neskaidrības attiecībā uz normu piemērošanu praksē.