Š.g. martā Eiropas Komisija apstiprināja Datu valsts inspekcijas iesniegto projekta priekšlikumu par tālmācības programmas izveidi personas datu aizsardzībā.

Projekta mērķis ir paaugstināt sabiedrības izpratni par personas datu aizsardzības noteikumiem.

Projekts paredz izveidot bezmaksas apmācības programmu datu aizsardzībā, kura būtu pieejama tiešsaistē un apgūstama trīs valodās: latviešu, angļu un krievu.

Apmācības programma datu aizsardzībā tiks veidota tā, lai skaidrotu Vispārīgās personas datu aizsardzības regulas nosacījumus, tā saturēs gan teorētisko, gan praktisko daļu. Programma sastāvēs no video apmācībām, kurās tiks stāstīta teorija, praktiskiem uzdevumiem un pārbaudes testiem dalībniekiem, kā arī dokumentu paraugiem, kurus var izmantot pēc apmācībām.

Bezmaksas apmācības programmu, it īpaši, būs aicināti izmantot mazo un vidējo uzņēmēju pārstāvji, kuru resursi bieži vien ir ierobežoti, bet prasības datu aizsardzībā ir nepieciešams nodrošināt. Apmācības programma sniegs iespēju uzlabot savas zināšanas datu aizsardzībā un pielietotu tās praksē savos uzņēmumos.

Apmācības programmu varēs apgūt ikviens interesents, kurš vēlas papildināt zināšanas datu aizsardzībā, tostarp, uzzināt kā īstenot savas tiesības uz datu aizsardzību.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Projekts tiek īstenots Eiropas Komisijas finanšu programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (CERV) 2021.–2027.gadam, konkursa Nr.CERV-2021-DATA ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 261 505,86 euro, no kurām 235 355,27 euro līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta īstenošanas termiņš ir no 2022.gada 1.septembra līdz 2024.gada 30.augustam.