Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Datu valsts inspekcija aicina iedzīvotājus izturēties atbildīgi pret savu un citu personu veselību un saziņai ar iestādi izmantot elektroniskos saziņas kanālus pakalpojumu pieteikšanai.

Datu valsts inspekcija apmeklētājus klātienē nepieņem līdz 31.12.2022., lūdzam izmantot zemāk norādītos saziņas kanālus.

Datu valsts inspekcija nodrošina elektroniskos pakalpojumu saņemšanas kanālus:

 1. Ar drošu elektronisko parakstu e-adresē (e-adresi iespējams izveidot https://mana.latvija.lv/e-adrese/ )
 2. Ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz Datu valsts inspekcijas e-pastu pasts@dvi.gov.lv;
 3. www.latvija.lv – autentificējoties ar sev piemērotāko autentificēšanās līdzekli. Iesniegt iesniegumu iespējams sadaļā “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”;

Citi pakalpojumu saņemšanas kanāli:

 1. Ievietojot dokumentus 1.stāva pastkastītē - Elijas ielā 17, Rīgā (uz pastkastītes norāde “Datu valsts inspekcija”);
 2. izmantojot pasta pakalpojumu.

Konsultāciju Datu valsts inspekcijā ir iespējams saņemt katru darba dienu (P.-C. 9:00-12:00 un 13:00-16:00; Pk. 9:00-12:00 un 13:00-14:00), zvanot vai nosūtot jautājumu uz Datu valsts inspekcijas e-pastu pasts@dvi.gov.lv :

 • +371 67686024 un +371 67686027 (Konsultācijas fiziskām personām par  personas (datu subjekta) tiesību ievērošanu (tiesības uz informācijas saņemšanu par personas datu apstrādes tiesisko pamatu, tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem, tiesības labot neprecīzus datus u.c.))
 • +371 67686025 (Pārziņa un apstrādātāja pienākumi, veicot personas datu apstrādi, nodrošinot darbības atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai)
 • +371 67686034 (Valsts un pašvaldību institūciju jautājumi par to veikto personas datu apstrādi)

Datu valsts inspekcija piedāvā saņemt konsultācijas tiešsaistē pēc iepriekšēja pieraksta:

 • telefoniski sazinoties ar pieteicēju;
 • izmantojot platformu MS Teams.

Šādos gadījumos pieteicējam ir jāiesniedz iesniegums:

 • Rakstot uz Datu valsts inspekcijas e-pastu (pasts@dvi.gov.lv ), norādot pieteicēja vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (vēlamo saziņas līdzekli) un risināmo jautājumu;
 • zvanot uz tālruņa numuru +371 67223131 (iesniegumu par pieteikšanos uz pieņemšanu Datu valsts inspekcijā aizpilda iestādes pārstāvis).

 

Informācija par dokumentu iesniegšanu un to virzību, zvanot pa tālruni +371 67223131 vai rakstot uz Datu valsts inspekcijas e-pastu pasts@dvi.gov.lv