Jaunumi Ziņas
Jekaterina Macuka

“Mēs visi strādājam kā viena komanda, lai aizsargātu datu subjektus sabiedrības kopējā labuma vārdā,” Jekaterina Macuka par sadarbību ar datu aizsardzības speciālistiem.

No 10. līdz 12. maijam, Budapeštā (Ungārija) norisinājās 31. starptautiskā konference “Spring Conference 2023”. Konferences ietvaros uzraudzības iestādes dalījās pieredzēs, lai veidotu vienotu fizisko personu datu aizsardzības ietvaru Eiropas līmenī un veicinātu sadarbību starp valstīm, kuras ir Eiropas Ekonomikas zonā, un valstīm, kuras nav.

Piektdien, 12. maijā Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Macuka sesijā “Datu aizsardzības speciālists” dalījās pieredzē, kā tiek organizēts datu aizsardzības speciālista eksāmens un datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas piešķiršana nacionālajā līmenī. Latvija ir viena no dažām valstīm Eiropas Savienībā, kur personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde nodrošina šāda veida datu aizsardzības speciālistu eksamināciju un zināšanu pārbaudi attiecīgajā jomā. Tā pat J.Macuka uzsvēra, ka uzraudzības iestādēm ir svarīgi veidot sadarbību ar jomas asociācijām un stāstīja par sadarbību ar Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociāciju, organizējot kopīgas sanāksmes, seminārus un konferences, lai dalītos pieredzē un pārrunātu aktuālos jautājumus.

Sesijā piedalījās arī pārstāvji no Somijas, Zviedrijas, Ungārijas un Horvātijasun tie dalījās ar aktuālajiem datiem, kas balstīti veiktajos pētījumos, kā arī savu praksi, izglītojot datu aizsardzības speciālistus.

Noslēgumā sesijas dalībnieki secināja, ka uzraudzības iestāžu sadarbība ar organizāciju datu aizsardzības speciālistiem ir nozīmīgs instruments, lai veidotu labāku praksi datu aizsardzības nozarē.