Jaunumi Ziņas
Attēls

Šodien, 16.maijā norisinājās Datu valsts inspekcijas un Fintech Latvija asociācijas pārstāvju tikšanās.

Sanāksmē Datu valsts inspekcijas direktores vietniece Lāsma Dilba un Prevencijas nodaļas vadītāja Olga Graudiņa informēja Fintech Latvija asociācijas biedrus par aktualitātēm personas datu aizsardzības jomā un pārrunāja nozarei aktuālos jautājumos, tai skaitā, kā rīkoties kredītdevējam, ja ir uzsākts kriminālprocess par iespējamu krāpšanu, kas saistīta ar uz citas personas vārda paņemtu kredītu, un, iestājoties noteiktiem apstākļiem, datu subjekta tiesībām lūgt kredītdevējam labot vai dzēst datus.

Tāpat tika pārrunātas izstrādes procesā esošās vadlīnijas par novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību veikšanas kārtību un “baltais saraksts”, kurā norādītas jomas, kurās nav jāveic novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību, kā arī izrunāts personas datu aizsardzības pārkāpuma incidentu izskatīšanas un ziņošanas uzraudzības iestādei process.

L.Dilba informēja arī par nozarēm, kurās 2023. gadā plānots veikt preventīvās pārbaudes un  vērsa asociācijas uzmanību uz jomām, kurām būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība nākotnē.

Sanāksmes ietvaros tika arī sniegtas atbildes uz Fintech Latvija asociācijas biedru uzdotajiem jautājumiem par personas datu aizsardzību un pārrunāta turpmākā sadarbība.