Ziņas
KOSOVO

Oktobrī Datu valsts inspekcijas (turpmāk- DVI) pārstāvji devās uz Kosovas galvaspilsētu Prištinu, lai kā eksperti iesaistītos Eiropas Komisijas tehniskās palīdzības un informācijas apmaiņas (TAEIX) projektā. Šī projekta mērķis ir sniegt nepieciešamo atbalstu vairākām valstīm, tostarp Kosovai, Turcijai, Ziemeļmaķedonijai, Melnkalnei, Serbijai, Albānijai, Bosnijai un Hercegovinai, Ukrainai un citām, lai veicinātu Eiropas Savienības tiesību aktu pareizu piemērošanu un izpildi. Šī iniciatīva ietver arī vērtīgu pieredzes apmaiņu par labajām praksēm, kas tiek pielietotas ES dalībvalstīs. Konkrēti DVI pārstāvji dalījās pieredzē ar Kosovas Informācijas un privātuma aģentūru par datu aizsardzību telekomunikāciju, finanšu, izglītības un veselības nozarēs.

No 2. līdz 4. oktobrim Prevencijas nodaļas vadītāja vietnieks Lauris Linabergs un Uzraudzības nodaļas juriskonsulte Ketija Žubure piedalījās TAIEX ekspertu misijā, kura bija veltīta pārbaudes procedūru un personas datu aizsardzības jautājumu izpētei telekomunikāciju un finanšu sektorā. Speciālisti dalījās pieredzē par tādām tēmām kā “Datu apstrādes drošības aspekti”, “Starptautiskā datu pārsūtīšana un tās regulējums”,  “Finanšu sektora piekļuve datiem un datu apmaiņa ar citām iestādēm”, “Informācijas drošības sistēmas”, “Personas datu glabāšana un piekļuves tiesības telekomunikācijās” un citiem svarīgiem jautājumiem.

“Telekomunikāciju un finanšu sektoros datu aizsardzības tiesiskā regulējuma piemērošana Eiropas Savienībā ir īpaši svarīga, taču tajā pašā laikā rada sarežģītus izaicinājumus. Abas nozares ir būtiskas mūsdienu digitālajam tirgum, vienlaikus nodrošinot arī atbilstošu ES pilsoņu personas datu aizsardzību. Digitālā datu apmaiņa nav iespējama bez telekomunikāciju pakalpojumiem, savukārt preču iegāde tiešsaistē nav iespējama bez finanšu pakalpojuma sniedzēju starpniecības. Ja šajās nozarēs netiek ievēroti datu aizsardzības regulējumi, tas skar visu sabiedrību,” saka L. Linabergs.

Savukārt ekspertu misijā par pārbaudes procedūrām un personas datu aizsardzību izglītības un veselības nozarē ar savu pieredzi dalījās Prevencijas nodaļas juriskonsulte Agita Silniece un Uzraudzības daļas juriskonsulte Inga Sazonova. Tiekoties ar Kosovas datu aizsardzības uzraudzības iestādes pārstāvjiem, speciālistes runāja par daudziem būtiskiem jautājumiem, tostarp  novērtējuma par ietekmes uz datu aizsardzību (NIDA) nepieciešamību veselības datu apstrādē, piemērojamiem drošības pasākumiem,  veselības datu (rezultātu) paziņošanu datu subjektiem, datu dalīšanos ar apdrošināšanas kompānijām, veselības datu uzglabāšanas termiņiem u.c. Izglītības nozarē tika prezentētas tādas tēmas kā “Bērnu personas datu apstrāde tiešsaistes mācību platformās”, “Datu apstrāde pētniecības nolūkos”, “Videonovērošanas kameru uzstādīšana pirmsskolās”.

“Datu aizsardzībai izglītības un veselības nozarē ir īpaša nozīme, ņemot vērā, cik sensitīva ir informācija par mūsu veselību un  cik liela ietekme var būt neatbilstošai nepilngadīgu personu datu apstrādei. Pateicamies Eiropas Komisijai par iespēju līdzdarboties TAIEX projektā. Augsti novērtējam Kosovas Informācijas un privātuma aģentūras kolēģu iesaisti un līdzdarbošanos vizītes laikā.  Saredzam līdzību starp Kosovas kolēģu vēlmi aizsargāt savas valsts iedzīvotāju datus un izglītot organizācijas par datu aizsardzības jautājumiem un to, kā tiecamies strādāt Latvijā. Dalība šādos projektos dod iespēju apmainīties ar pieredzi un sniedz atbalstu  tiesiskā ietvara tuvināšanā starp Kosovu un Eiropas Savienību, kā  arī veicina izpratni par datu aizsardzības nozīmīgumu kā vērtību visu cilvēku  labā,” teic A. Silniece.

To, cik nozīmīga un lietderīga ir šī pieredzes apmaiņas, apliecina arī Kosovas Informācijas un privātuma aģentūras pārstāvji, kuri pateicās Datu valsts inspekcijas speciālistiem par ieguldījumu aģentūras pieredzes personas datu aizsardzībā vairošanā. Personas datu aizsardzības joma Kosovā ir salīdzinoši jauna, līdz ar to padomi un pieredze, kas tiek iegūta no citām valstīm, ir vitāli nepieciešama.

“Aģentūrai ir nepieciešami lielāki resursi šajā nozarē, ņemot vērā, ka tā ir vienīgā iestāde, kam ir pilnvaras aizsargāt Kosovas pilsoņu personas datus un citādi rūpēties par iedzīvotāju interesēm. Mūsu mērķis datu aizsardzības jomā ir strādāt atbilstoši Datu regulai un izveidot standartus, kas atbilst Eiropas normām gan likumdošanas, gan praktiskās īstenošanas jomā,” sacīja Aģentūras pārstāvji.

 Vairāk par projektu- https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/funding-and-technical-assistance/taiex_en

Attēlā: Lauris Linabergs un Ketija Žubure kopā ar Kosovas kolēģēm.