Koncerts, rokas augšā

Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk- Noteikumi) nosaka personu loku, kuras var piedalīties publiskos pasākumos un saņemt pakalpojumus klātienē, tai skaitā izklaides un kultūras (kino un teātra izrādes, koncerti, izstādes, muzejpedagoģiskas un izglītojošas norises u. c.) pakalpojumus.


Atbilstoši Noteikumiem uz atvieglojumiem saņemot pakalpojumu var pretendēt personas, kuras uzrādīs:

 1. sadarbspējīgu pārslimošanas sertifikātu, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19 infekciju;
 2. sadarbspējīgu pārslimošanas sertifikātu, kas apliecina, ka persona ir pārslimojusi Covid-19 infekciju;
 3. sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu, kas apliecina, ka persona pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai pēdējo sešu stundu laikā veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs;
 4. bērni, kas jaunāki par 12 gadiem

Atbilstoši Noteikumiem, pakalpojuma sniedzējam, lai drīkstētu piedāvāt pakalpojumu ir jāveic sadarbspējīgo sertifikātu (turpmāk – Sertifikāts)  pārbaude.

Papildus Sertifikāta pārbaudei, saskaņā ar noteikumu 38.34 6. punktu pasākuma rīkotājam ir pienākums apkopot informāciju par apmeklētājiem, iegūstot un apstrādājot – pakalpojuma saņēmēja vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, konkrēto sēdvietu pasākumā), kuru atbilstoši Noteikumu 38.35 var izmantot, lai informētu par pasākuma apmeklējuma drošības prasībām, kā arī par pasākuma atcelšanu, pārcelšanu vai apmeklētāja vietas anulēšanu.

Atbilstoši Noteikumu 38.34 6. punktu informāciju par pakalpojuma saņēmējiem organizētājs  glabā līdz vienam mēnesim un nodod Slimību profilakses un kontroles centram pēc tā pieprasījuma.

Tiesiskais pamats personas datu iegūšanai un apstrādei – pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, kontakttālrunis, kā arī informācijas par vakcinācijas statusa, informācijas par pārslimošanu ar Covid-19 saņemšanai vai testa rezultātiem konkrētajā gadījumā ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts[1]  un 9.panta 2.punkta i) apakšpunkts[2]


ĪSUMĀ:

Pakalpojuma sniedzējs drīkst:

 1. Prasīt pakalpojuma saņēmējiem uzrādīt Sertifikātu kopā ar personas apliecinošu dokumentu.
 2. Veidot uzskaiti par personām, kuras saņem pakalpojumu - saņēmēja vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, konkrēto sēdvietu pasākumā.
 3. Izmantot no pasākuma apmeklētājiem saņemto personalizēto informāciju (tālruņa numuru, e-pastu), lai informētu par pasākuma apmeklējuma drošības prasībām, kā arī par pasākuma atcelšanu, pārcelšanu vai apmeklētāja vietas anulēšanu.
 4. Nodot Slimību profilakses un kontroles centram pēc tā pieprasījuma informāciju par pakalpojuma saņēmējiem.

Pakalpojuma sniedzējs nedrīkst:

 1. Kopēt vakcinācijas vai pārslimošanas ar Covid-19 apliecinošu dokumentu;
 2. Pārrakstīt visu informāciju, kas iekļauta Sertifikātā.
 3. Glabāt informāciju par pakalpojuma saņēmēju, kas ievākta izpildot Noteikumu 38.34 6 punkta prasības, ilgāk nekā vienu mēnesi.
 4. Saņemto informāciju izmantot citiem nolūkiem (piemēram, ja kontakttālrunis un elektroniskā pasta adrese iegūta nolūkam informēt par epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem, tad šo informāciju nedrīkst izmantot komerciālo paziņojumu sūtīšanai).

 

 


[1] apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, apstrādes nolūku nosakot tiesību aktos

[2] - apstrāde ir vajadzīga sabiedrības interešu dēļ sabiedrības veselības jomā – aizsardzībai pret nopietniem pārrobežu draudiem veselībai vai augstu kvalitātes un drošības standartu nodrošināšanai

Attēla avots:freepik.com