#dviskaidro Covid-19 Jaunumi Ziņas
Koncerts, rokas augšā

Datu valsts inspekcija skaidro, ka ikvienam Latvijas iedzīvotājam vai ieceļotājam, ir saistoši valdības izdotie noteikumi, lai nodrošinātu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu.

Vispārīgā datu aizsardzības regula paredz, ka personas datu apstrādi var veikt, ja pastāv tiesiskais pamats. Viens no tiesiskiem pamatiem ir pienākumi, kuri ir noteikti normatīvajos aktos. Konkrētajā gadījumā, Ministru kabinets tiesību aktos ir noteicis konkrētus pienākumus fiziskām un juridiskām personām, kas ir jāievēro, lai saņemtu un sniegtu saimnieciskus pakalpojumus – fiziskām personām ir pienākums uzradīt sadarbspējīgu sertifikātu kopā ar personas apliecinošu dokumentu (pase, id karte), savukārt – pakalpojuma sniedzējiem ir jānodrošina minēto dokumentu pārbaudi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pakalpojuma sniedzējam, lai turpinātu savu saimniecisko darbību ir pienākums veikt minēto personas datu apstrādi.

Apzinoties esošo situāciju un neizpratni iedzīvotāju vidū, skaidrojam, ka darbinieks, kurš veic sertifikāta QR koda pārbaudi tikai dažas sekundes redz ierīces ekrānā informāciju par personas vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu. Darbinieks no šī QR koda nevar redzēt informāciju par datumu, kad ir izdarīta vakcinācijas, ar kuru poti vai kad persona ir slimojusi.  Dažu sekunžu laikā cilvēkam nav iespējams iegaumēt visu klientu identificējošo informāciju (vārdu, uzvārdu, personas kodu, personas apliecinoša dokumenta datus), lai vēlāk to izmantotu ļaunprātīgos nolūkos. Ja kādam ir aizdomas (satraukums), ka darbinieks vēlas iegūt un varētu šo informāciju izmantot citiem nolūkiem, persona, kura uzrāda savu QR kodu (kopā ar personas apliecinošu dokumentu) var lūgt, lai atbildīgais darbinieks viņa klātbūtnē noslēdz vai iziet no aplikācijas pēc tam, kad ir konstatēts, ka sertifikāts ir “DERĪGS” un tikai tad doties iepirkties vai saņemt cita veida pakalpojumu.

Skaidrojam, ka esošā epidemioloģiskā situācija valstī un pasaulē ir īpaša situācija, kuras laikā, pamatojoties uz valdības izdotajiem tiesību aktiem var tikt ierobežotas personas tiesības, un epidemioloģiskās drošības nolūkos var tikt prasīts un apstrādāts lielāks personas datu apjoms, nekā parastajās situācijās.  

Datu valsts inspekcija, atsevišķos gadījumos ir saņēmusi jautājumus no pakalpojuma sniedzējiem, kuri informē un lūdz skaidrot kā rīkoties, ja persona pati ir iesūtījusi savu sertifikāta QR kodu.

Aicinām arī katru pašu izturēties atbildīgi un pašrocīgi nesūtīt savu QR kodu pakalpojuma sniedzējiem elektroniski, jo spēkā esošais normatīvais regulējums paredz, ka sertifikāts ir jāuzrāda. Gadījumā, ja nav iespējams sadarbspējīgo sertifikātu uzrādīt klātienē, Datu valsts inspekcija skaidro, ka QR kodu var iesūtīt pakalpojuma sniedzējam uz elektronisko pasta vēstuli. Aicinām pievērst uzmanību, ka QR kods netiek pievienots citiem dokumentiem, piemēram, iesniegumam, jo, atbilstoši normatīvajam regulējumam - nolūks (pārliecināties, ka sertifikāts IR DERĪGS/NAV DERĪGS) ir sasniegts un pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina iesūtītā QR koda dzēšana.

Atgādinām, ka personas datu apstrāde jāveic tā, lai tā kalpotu cilvēkam, savukārt personas datu aizsardzībai nav jābūt šķērslim, kas kavētu efektīvu cīņu ar infekciju slimību (tai skaitā Covid-19) izplatību. Personas datu aizsardzībai ir jābūt rīkam, lai novērstu nepamatotu un nesamērīgu informācijas iegūšanu.