access

28. februārī Eiropas Datu aizsardzības kolēģija  (turpmāk- EDAK) uzsāka Koordinētās izpildes sistēmas darbību 2024. gadam. Tās ietvaros 31 datu aizsardzības iestāde (turpmāk- DAI) visā EEZ piedalīsies  iniciatīvā, kas veltīta piekļuves tiesību īstenošanai.

Jau pērnā gada nogalē EDAK savai trešajai koordinētajai izpildes darbībai izraudzījās fokusu uz piekļuves tiesībām. Šīs tiesības ne tikai veido datu aizsardzības pamatu, bet arī ir vienas no biežāk sastopamajām tiesībām, par kurām DAI saņem sūdzības. Piekļuves tiesības dod iespēju cilvēkiem pārliecināties, ka organizācijas viņu personas datus apstrādā atbildīgi. Tās bieži vien kalpo arī kā pamats citu datu aizsardzības tiesību īstenošanai, tostarp tiesībām uz datu labošanu un dzēšanu.

EDAK 2023. gadā apstiprināja Vadlīnijas par datu subjektu tiesībām — piekļuves tiesības, lai palīdzētu organizācijām atbildēt uz personu datu piekļuves pieprasījumiem saskaņā ar Datu regulā noteiktajām prasībām. Lai noteiktu, kā organizācijas praksē ievēro piekļuves tiesības, iesaistītās DAI veiks šādus pasākumus:

  • organizācijām tiks nosūtītas anketas, lai palīdzētu konstatēt faktus vai noteiktu, vai ir nepieciešama oficiāla izmeklēšana;
  • oficiālas izmeklēšanas uzsākšana; un/vai
  • pasākumi pēc izmeklēšanas.

Kopīgās iniciatīvas rezultāti tiks analizēti koordinēti, un datu aizsardzības iestādes lems par turpmākiem uzraudzības un izpildes pasākumiem. Turklāt visi rezultāti tiks apkopoti, sniedzot dziļāku ieskatu šajā jautājumā un ļaujot veikt mērķtiecīgus pasākumus ES līmenī. Tiklīdz darbības būs pabeigtas, EDAK publicēs ziņojumu par šīs analīzes rezultātiem.

Šī ir trešā iniciatīva Koordinētas izpildes sistēmas ietvaros.

Iepriekšējās koordinētajās darbībās tika aplūkota mākoņpakalpojumu izmantošana publiskajā sektorā (2022. gadā) un datu aizsardzības speciālistu institūts (2023. gadā).