Jaunumi

EDPB

Briselē, 12. oktobrī. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 39. plenārsesijā pieņēma pamatnostādnes par būtiska un motivēta iebilduma jēdzienu. Pamatnostādnes veicinās vienotu jēdziena interpretāciju, kas turpmāk palīdzēs racionalizēt VDAR 65. pantā minētās procedūras.

VDAR paredzētā sadarbības mehānisma ietvaros uzraudzības iestādēm (UI) ir pienākums “savstarpēji apmainīties ar visu būtisko informāciju” un sadarboties “nolūkā panākt konsensu”. Saskaņā ar VDAR 60. panta 3. un 4. punktu vadošajai uzraudzības iestādei (LSA) ir jāiesniedz lēmuma projekts citām attiecīgajām uzraudzības iestādēm (CSA), kuras pēc tam noteiktā termiņā var izteikt būtisku un motivētu iebildumu. Saņemot būtisku un motivētu iebildumu, LSA ir divas iespējas. Ja tā neņem vērā būtisko un motivēto iebildumu vai uzskata, ka iebildums nav motivēts vai būtisks, tā iesniedz jautājumu kolēģijai, izmantojot konsekvences mehānismu (VDAR 65. pants). Ja LSA, gluži pretēji, ņem vērā iebildumu un izdod pārskatīto lēmuma projektu, CSA divu nedēļu laikā var izteikt būtisku un motivētu iebildumu par pārskatīto lēmuma projektu.

Pamatnostādņu mērķis ir izveidot vienotu izpratni par jēdzienu “būtisks un motivēts”, tostarp par to, kas būtu jāņem vērā, izvērtējot, vai iebildums “skaidri parāda to risku nozīmīgumu, ko lēmuma projekts rada” (VDAR 4. panta 24. punkts).

Piezīme redaktoriem: 

Lūdzam ņemt vērā, ka visiem EDAK plenārsesijā pieņemtajiem dokumentiem tiek veiktas nepieciešamās juridiskās, lingvistiskās un formatēšanas pārbaudes un tie būs pieejami EDAK tīmekļa vietnē pēc minēto pārbaužu pabeigšanas.