Jaunumi Ziņas
dati

Šodien, 15.februārī, Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK) uzsāk pirmo koordinēto pārbaudi. Tuvākajos mēnešos 22 valstu uzraudzības iestādes visā Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) (tostarp Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs) veiks pārbaudi par mākoņpakalpojumu izmantošanu publiskajā sektorā.

Koordinētu uzraudzības pasākumu veikšana izriet no EDAK 2020.gada oktobra lēmuma izveidot Koordinētu izpildes sistēmu. Saskaņā ar EDAK 2021.–2023. gada stratēģiju KIS un Ekspertu atbalsta tīkla izveide ir galvenie EDAK uzdevumi. Abu iniciatīvu mērķis ir efektivizēt izpildi un sadarbību starp uzraudzības iestādēm.

Saskaņā ar EuroStat datiem pēdējo sešu gadu laikā uzņēmumu mākoņdatošanas izmantošana ir divkāršojusies visā Eiropas Savienībā (ES). Covid-19 pandēmija ir izraisījusi organizāciju digitālo transformāciju, daudzām publiskā sektora organizācijām pievēršoties mākoņdatošanas tehnoloģijām. Tomēr, to darot, valsts un ES līmeņa publiskās struktūras var saskarties ar grūtībām iegūt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktus un pakalpojumus, kas atbilst ES datu aizsardzības noteikumiem. Ar koordinētiem norādījumiem un rīcību uzraudzības iestāžu mērķis ir veicināt paraugpraksi, tādējādi nodrošināt pienācīgu personas datu aizsardzību.

EEZ kopumā pievērsīsies vairāk nekā 80 publiskām struktūrām, tostarp ES iestādēm, aptverot plašu nozaru klāstu (piemēram, veselības aprūpe, finanses, nodokļi, izglītība, centrālie pircēji vai IT pakalpojumu sniedzēji). Pamatojoties uz visu iesaistīto uzraudzības iestāžu kopīgo sagatavošanas darbu, Koordinētā izpildes sistēma tiks īstenota valsts līmenī vienā vai vairākos no šādiem veidiem: faktu noskaidrošana; anketa, lai noteiktu, vai oficiāla izmeklēšana ir pamatota; oficiālas izmeklēšanas uzsākšana; turpmāki pasākumi pēc notiekošām oficiālām izmeklēšanām. Jo īpaši uzraudzības iestādes izpētīs publisko struktūru problēmas saistībā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas ievērošanu, izmantojot mākoņpakalpojumus, tostarp procesu un aizsardzības pasākumus, kas īstenoti, iegādājoties mākoņpakalpojumus, problēmas, kas saistītas ar starptautisku nosūtīšanu, un noteikumus, kas reglamentē pārziņa un apstrādātāja attiecības.

Rezultāti tiks analizēti koordinēti, un uzraudzības iestādes lems par iespējamiem turpmākiem valstu uzraudzības un izpildes pasākumiem. Turklāt rezultāti tiks apkopoti, sniedzot dziļāku ieskatu par šo tematu un ļaujot veikt mērķtiecīgus turpmākos pasākumus ES līmenī. EDAK līdz 2022. gada beigām publicēs ziņojumu par šīs analīzes rezultātiem.

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas oficiālais paziņojums pieejams: https://edpb.europa.eu/news/news/2022/launch-coordinated-enforcement-use-cloud-public-sector_en

 

 

Attēla avots: freepik.com