Jaunumi

Datu valsts inspekcija informē, ka Eiropas Savienības (ES) līmenī personas datu aizsardzības jomā ir izstrādāti un sabiedriskai apspriešanai nodoti 3 dokumentu projekti, kas nosaka personas datu ārpus ES nodošanas noteikumus un pārziņu un apstrādātāju savstarpējā līguma noteikumiem. Aicinām tās kompānijas (asociācijas un apvienības), kuras savas darbības ietvaros nosūta personas datus citām valstīm ārpus ES, izvērtēt šos dokumentus un izteikt savu viedokli Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai vai Eiropas Komisijai.

Lūdzam pievērst uzmanību, ka pēc šo dokumentu apstiprināšanas personas datu nodošana citām valstīm ārpus ES būs iespējama tikai atbilstoši tiesību aktos norādītajiem noteikumiem.

1) Eiropas Datu aizsardzības kolēģija 2020.gada 10.novembrī ir pieņēmusi un nodevusi sabiedriskai apspriešanai rekomendācijas par pasākumiem, kas papildina pārsūtīšanas instrumentus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzības jomas atbilstību Eiropas Savienības līmenim (Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data).

Rekomendāciju mērķis ir palīdzēt pārziņiem un apstrādātājiem, kas darbojas kā datu nosūtītāji, noteikt un īstenot atbilstīgus papildu pasākumus, ja tie ir vajadzīgi, lai nodrošinātu būtībā līdzvērtīgu aizsardzības līmeni datiem, ko tie nosūta uz trešām valstīm.

Ikviena ieinteresētā persona līdz 2020.gada 30.novembrim Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas tīmekļvietnē var sniegt komentārus par izstrādātajām rekomendācijām: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_en.

2) Eiropas Komisija 2020.gada 12.novembrī ir publicējusi līguma standartklauzulu projektu (Commission Implementing Decision on standard contractual clauses for the transfer of personal data to third countries pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council), atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 46.panta 2.punkta c)apakšpunkta deleģējumam.

Ikviena ieinteresētā persona līdz 2020.gada 10.decembrim Eiropas Komisijas tīmekļvietnē var sniegt komentārus par izstrādāto līguma standartklauzulu projektu.

Informācija un līguma standartklauzlu projekts pieejams Eiropas Komisijas tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12741-Commission-Implementing-Decision-on-standard-contractual-clauses-for-the-transfer-of-personal-data-to-third-countries.

3) Eiropas Komisija 2020.gada 12.novembrī ir publicējusi līguma standartklauzulu projektu (Commission Implementing Decision on standard contractual clauses between controllers and processors located in the EU), lai nodrošinātu noteiktas prasības starp pārziņa un apstrādātāja noslēgtā līguma atbilstību Vispārīgās datu aizsardzības regulas 28.panta 3. un 4.punktam.

Ikviena ieinteresētā persona līdz 2020.gada 10.decembrim Eiropas Komisijas tīmekļvietnē var sniegt komentārus par izstrādāto līguma standartklauzulu projektu.

Informācija un līguma standartklauzlu projekts pieejams Eiropas Komisijas tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12740-Commission-Implementing-Decision-on-standard-contractual-clauses-between-controllers-and-processors-located-in-the-EU.

Ar cieņu
Datu valsts inspekcija
Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011
tālr. 67223131
e-pasts: info@dvi.gov.lv