Eiropas Savienības Tiesa 2021.gada 22.jūnijā pieņēma spriedumu lietā C-439/19 “Latvijas Republikas Saeima (Pārkāpumu uzskaites punkti)”

Savienības tiesību akti datu aizsardzības jomā nepieļauj Latvijas tiesisko regulējumu, ar kuru ceļu satiksmes drošības iestādei ir noteikts pienākums darīt sabiedrībai pieejamus datus par pārkāpumu uzskaites punktiem, kuri reģistrēti vadītājiem par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem

Paziņojums presei pieejams šeit 

Tiesas spriedums pieejams šeit.