Jaunumi

Elektronisko sakaru komersantiem līdz kārtējā gada 1.februārim jāiesniedz Datu valsts inspekcijā statistiskā informācija par saglabājamo datu pieprasījumiem, kurus iepriekšējā gadā atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 71.1 panta pirmajai daļai veikušas pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra un tiesa.

Pamatojums:

1. Elektronisko sakaru likuma 19.panta pirmās daļas 15.punkts;

2. Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumu Nr.820 "Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, kā arī kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu" 12.punkts.

Datu valsts inspekcija lūdz elektronisko sakaru komersantus iesniegt šādu statistisko informāciju par 2020.gadu:

1. kopējais pieprasījumu skaits;

2. laikposms (mēnešos), kas pagājis no datu saglabāšanas datuma līdz datumam, kad pirmstiesas izmeklēšanas iestāde, operatīvās darbības subjekts, valsts drošības iestāde, prokuratūra un tiesa pieprasījusi attiecīgos datus;

3. gadījumu skaits, kad nav bijis iespējams izsniegt pieprasītos saglabājamos datus.

Statistiskā informācija iesniedzama Datu valsts inspekcijai līdz 2021.gada 1.februārim. Informāciju var iesniegt nosūtot pa pastu (pašrocīgi parakstītu) uz adresi Elijas iela 17, Rīga, LV-1050 vai uz e-pastu info@dvi.gov.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), kā arī ievietot pastkastītē iepriekš norādītajā adresē.

Ieteicamā forma informācijas iesniegšanai: