Jaunumi Ziņas

Elektronisko sakaru komersantiem līdz kārtējā gada 1.februārim jāiesniedz Datu valsts inspekcijā statistiskā informācija par saglabājamo datu pieprasījumiem, kurus iepriekšējā gadā atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 71.1 panta pirmajai daļai veikušas pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra un tiesa.

Pamatojums:

  1. Elektronisko sakaru likuma 19.panta pirmās daļas 15.punkts;
  2. Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumu Nr.820 "Kārtība, kādā pirmstiesas izmeklēšanas iestādes, operatīvās darbības subjekti, valsts drošības iestādes, prokuratūra un tiesa pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod saglabājamos datus, kā arī kārtība, kādā apkopo statistisko informāciju par saglabājamo datu pieprasījumiem un to izsniegšanu" 12.punkts.

Datu valsts inspekcija lūdz elektronisko sakaru komersantus iesniegt šādu statistisko informāciju par 2021.gadu:

  1. kopējais pieprasījumu skaits;
  2. laikposms (mēnešos), kas pagājis no datu saglabāšanas datuma līdz datumam, kad pirmstiesas izmeklēšanas iestāde, operatīvās darbības subjekts, valsts drošības iestāde, prokuratūra un tiesa pieprasījusi attiecīgos datus;
  3. gadījumu skaits, kad nav bijis iespējams izsniegt pieprasītos saglabājamos datus.

Statistiskā informācija iesniedzama Datu valsts inspekcijai līdz 2022.gada 1.februārim. Informāciju var iesniegt nosūtot pa pastu uz adresi Elijas iela 17, Rīga, LV-1050 vai ievietot to Datu valsts inspekcijas pastkastītē Elijas ielā 17, Rīgā, 1.stāvā (dokuments parakstīts pašrocīgi), uz e-pastu pasts@dvi.gov.lv vai izmantojot e-adreses informācijas sistēmu (dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu).

Minēto informāciju iespējams iesniegt aizpildot ieteicamo formu: