Jaunumi
Tikšanās "Turībā"

8. augustā BA “Turība” organizēja  Datu valsts inspekcijas (DVI) un Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas (LSPDASA) pārstāvju tikšanos, kuras laikā diskutēts par datu aizsardzības jomā aktuāliem jautājumiem.

Viedokļu apmaiņā piedalījās BA “Turība” Juridiskās fakultātes dekāns un personas datu aizsardzības speciālists Ivo Krievs, DVI direktore Jekaterina Macuka, Prevencijas nodaļas vadītāja vietnieks Lauris Linabergs un personas datu aizsardzības eksperts Māris Ruķers, savukārt sev aktuālos jautājumus uzdeva datu aizsardzības speciālisti.

Viena no tēmām, par ko diskutēja tikšanās laikā, bija piekrišanas kā tiesiskā pamata piemērošana komersanta veiktajai datu apstrādei, īpašu uzsvaru liekot uz pozitīvajiem stimuliem, kas var motivēt klientu to sniegt. Un ko vispār var uzskatīt par pozitīvajiem stimuliem? Tāpat tika diskutēts par datu precizitātes jautājumiem, piemēram, vai komerciālu paziņojumu saņemšanai vajag autentificēties ar eID vai pietiek tikai ar e-pastu.

Arvien aktuālāks jautājums datu aizsardzības jomā kļūst biometrijas datu izmantošana personas identifikācijai, tādēļ arī par šo tēmu izvērtās gana plašas debates. Tika diskutēts arī par tādām tēmām kā auditācijas pieraksti,  par Datu regulas piemērošanu, ja Eiropas Savienībā atrodas tikai datu apstrādātājs, bet ne pārzinis, kurš apstrādā tikai trešās valsts pilsoņu datus un citiem svarīgiem jautājumiem.

“Datu aizsardzības speciālists savā uzņēmumā nodrošina, lai klientu dati tiktu apstrādāti un aizsargāti atbilstoši Datu regulai. Mums kā uzraudzības iestādei tas ir ne tikai svarīgi, bet mēs arī novērtējam, ka datu aizsardzības speciālisti Latvijā ir uz attīstību un sadarbību vērsti jomas profesionāļi, kuri sadarbojas ar Inspekciju, organizējot kopīgas diskusijas, lai apspriestu svarīgus jomas jautājumus," saka DVI direktore Jekaterina Macuka.

Foto: no kreisās- I. Krievs, J. Macuka, L. Linabergs un M. Ruķers.