TM

Valsts svētku priekšvakarā par godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu, kā arī nozīmīgu ieguldījumu nozares attīstībā trīs Datu valsts inspekcijas darbinieces saņēma Tieslietu ministrijas apbalvojumus.

Prevencijas nodaļas vadītāja Olga Graudiņa tika apbalvota ar Tieslietu ministrijas 1. pakāpes Atzinības rakstu un “zelta spalvu”. Apbalvojums piešķirts par  nozīmīgu ieguldījumu Tieslietu ministrijas, tieslietu sistēmas un Latvijas tiesību sistēmas attīstībā un starptautiskās sadarbības veicināšanā tieslietu jomā.

Savukārt par radošu, godprātīgu un pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu ar Goda diplomu sveiktas Prevencijas nodaļas juriskonsulte Sabīne Simsone un Uzraudzības nodaļas juriskonsulte Ilona Tukmane - Osipova.

No sirds sveicam kolēģes ar apbalvojumiem un novēlam panākumus arī turpmāk!