Jaunumi Ziņas
Attēls

2021.gadā, Datu valsts inspekcijas izstrādāja iestādes darbības stratēģiju 2021. – 2025.gadam, kurā izklāstīts stratēģiskais redzējums uz personas datu apstrādes tiesiskuma nodrošināšanu un personas datu aizsardzības sistēmas izveidošanu visās Datu valsts inspekcijas kompetences jomās.

Viena no Datu valsts inspekcijas prioritātēm tuvākajiem pieciem gadiem ir sabiedrības apzinātības līmeņa paaugstināšana, veidojot izpratni par saprātīgu un Vispārīgajai datu aizsardzības regulai atbilstošu personas datu apstrādi, skatot personas datu apstrādes ietekmi uz sabiedrību kopumā, nevis indivīda kontekstā.

Datu valsts inspekcijas mērķis, skaidrojot datu aizsardzības jautājumus, ir nodrošināt komunikāciju ar klientiem viegli uztveramā valodā,  palielinot sabiedrības izpratni par personas datu apstrādes vērtību, tiesībām un pienākumiem Vispārīgajai datu aizsardzības regulai atbilstošā personas datu apstrādē.

Lai pilnveidotu savu komunikāciju ar klientiem, Datu valsts inspekcija sadarbībā ar apmācību aģentūru Master Training veic pētījumu.

Lūdzam veltīt 1-2 minūtes sava laika, lai atbildētu uz aptaujas jautājumiem. Saite uz aptauju: https://forms.gle/d1iP4T5ssoHzfGXS8