DPSME jaunumi
attēls

Noslēdzot desmit semināru ciklu mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, otrdien, 26.novembrī, Datu valsts inspekcija organizēja konferenci “Dati ir vērtība – sargā tos!”.

Atklājot konferenci Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs uzsvēra “Personas datu aizsardzībā nav nekas jauns ne Latvijā, ne citviet pasaulē, vienkārši katram mums kritiskāk jāizvērtē savas darbības apstrādājot personas datus, jārūpējas par to drošību, jāsadarbojas ar datu pārzini, personas datu aizsardzības speciālistu un personas datu aizsardzības institūciju. Un nenoliedzami mūsu uzdevums ir vairot lielāku uzticību sabiedrībai dot savu datu pieeju uzņēmējiem, valsts pārvaldei, lai pakalpojumi un inovācijas sniegtu ilgtspējas attīstību mūsu valsts ekonomikā!” .

Datu valsts inspekcijas direktore Daiga Avdejanova par Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanu Latvijā “Pirmais pusotrs gads Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanas periodā Datu valsts inspekcijai ir bijis nozīmīgs,simbolisks un pārmaiņām pilns! Lai veidotu vienotu izpratni par tiesisku datu apstrādi un personas tiesībām uz viņu datu aizsardzību, Datu valsts inspekcija, sadarbojoties ar ieinteresētām personām, ir veicinājusi uzņēmēju izpratni par darbībām, kas ir jāveic, lai nodrošinātu drošu datu apstrādi. Lai sadarbība un sabiedrības informētība datu aizsardzības jomā mums kalpo kā lielisks un drošs šī uzsāktā ceļa sākums digitālajā laikmetā!”

Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas līdzpriekšsēdētāja , SIA “Dataprotection.lv” pārstāve Agnese Boboviča, kura vadīja desmit reģionālos seminārus mazajiem un vidējiem uzņēmējiem norāda, ka “Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību izpilde ir ikdienas biznesa sastāvdaļa un patstāvīgs process, kas nekad nebeidzas. Tādēļ arī semināros es aicināju uz Regulu skatīties kā uz vadlīnijām, kas ne tikai palīdz ievērot Regulas prasības, bet kā dokuments, kuru prasību izpildes rezultātā, tiek nodrošināta biznesa informācijas, komercinformācijas aizsardzība.”

SKDS pētījums, kurš tika veikts 2019.gada jūlijā liecina, ka 93% no aptaujāto mazo un vidējo uzņēmēju pārstāvjiem bija dzirdējuši par Vispārīgo datu aizsardzības regulu un 76% bija informēti par uzraudzības iestādi Latvijā. Kopumā – 48% mazo un vidējo uzņēmēju, kuri uzskata, ka uz viņu profesionālo darbību attiecas Vispārīgā datu aizsardzības regula, norādīja, ka ir pilnīgi nodrošinājuši atbilstību normatīvā regulējuma prasībām, savukārt tikai 13% norādīja, ka neko nav darījuši.

Vispārīgā datu aizsardzības regula ir balstīta uz pamatvērtībām, lai nodrošinātu personas tiesības uz datu aizsardzību mūsdienu laikmetā, kur tehnoloģijas ir nozīmīgs instruments uzņēmēju ikdienā. Lai sniegtu atbalstu uzņēmējiem, Datu valsts inspekcija maznozīmīga vai neapzināta pārkāpuma gadījumā piemēroja “Konsultē vispirms” principu[1] . Ir svarīgi, lai uzņēmēji saprot, ka Datu valsts inspekcijas mērķis ir veidot savstarpējo komunikāciju un sadarbību ar uzņēmējiem, nevis sodīt!

Kopumā konferenci apmeklēja vairāk nekā 400 dalībnieku. Datu valsts inspekcija izsaka pateicību lektoriem un dalībniekiem par sniegto informāciju un uzdotajiem jautājumiem konferences laikā.

Konferences tēmas – Vispārīgās datu aizsardzības regulas pamati, pārziņa atbildības normatīvā regulējuma ietvaros, kā nodrošināt tehnisko un organizatorisko prasību ieviešanu uzņēmumā, Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas loma Regulas kontekstā un “vienas pieturas aģentūra” – mehānisms, uzraudzības iestāžu sadarbība starptautisku lietu ietvaros.

Konferencē uzstājās gan ārvalstu, gan vietējie lektori – Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas priekšsēdētāja vietnieks, Bulgārijas datu uzraudzības iestādes direktors Ventsislav Karadjov (Bulgārija), Lietuvas datu uzraudzības iestādes direktors Raimondas Andrijauskas un Polijas datu uzraudzības iestādes Starptautiskās sadarbības un izglītības departamenta vecākā eksperte Iwona Piórkowska-Kapica, Datu valsts inspekcijas pārstāvji direktora vietniece Lāsma Dilba un Reģistrācijas lietu izskatīšanas nodaļas vadītājs Lauris Linabergs; Sertificēta datu aizsardzības speciāliste, KPMG Zvērinātu advokātu biroja vecākā juriste Sanita Pētersone; Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes pasniedzējs, SIA “E-sabiedrības risinājumi” valdes loceklis Māris Ruķers; Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas līdzpriekšsēdētāja, SIA “Dataprotection.lv” pārstāve Agnese Boboviča; CIPP/E, Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas valdes loceklis, BA “Turība” docētājs, PROTECTUM partneris Ivo Krievs; Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas līdzpriekšsēdētājs Arnis Puksts.

Videokonferences ieraksts un prezentācijas materiāli pieejami Datu valsts inspekcijas tīmekļvietnē.

 

Agita Silniece 

Datu valsts inspekcija

Tālrunis: +371 67686031; e-pasts: Agita.Silniece@dvi.gov.lv

attēls

[1](no 266 pārbaudēm 174 gadījumos piemērotas korektīvas pilnvaras)