Ziņas

Datu valsts inspekcija informē, ka Latvijas Personāla vadīšanas asociācija ir izstrādājusi vadlīnijas  attiecībā uz personas datu apstrādes un aizsardzības procesu organizāciju personālvadības jomā.

Vadlīnijās sniegtais skaidrojums par personas datu apstrādes procesa organizāciju un personas datu aizsardzību personālvadības jomā ir atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulā noteiktajām prasībām.

Informācija pieejama: https://lpva.lv/articles/246/lpva-vadlinijas-personas-datu-apstrades-joma

Vadlīnijas personāla datu apstrādes jomā

attēls