Ziņas

Mobilā lietotne “Apturi Covid” (turpmāk – Lietotne) ir izveidota, lai atbildīgās iestādes, sadarbībā ar iedzīvotājiem, kopā ierobežotu Covid-19 izplatību.

Attiecīgās Lietotnes personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus nosaka Slimību un profilakses kontroles centrs (turpmāk-SPKC).

Viens no lietotājam nozīmīgākajiem aspektiem saistībā ar Lietotnes izmantošanu ir tas, ka lejupielādēt un aktīvi izmantot Lietotni ir katras personas brīva griba un iniciatīva.

Lai arī informācijas nodošana/nenodošana SPKC ir katras personas brīva izvēle, tomēr Inspekcija atgādina, ka personas datu apstrādes mērķis ir epidemioloģiskā drošība sabiedrības veselības aizsardzībai pret Covid-19, tai skaitā Covid-19 saslimšanas gadījumu ātrāka atklāšana un piesardzības pasākumu veikšana. Sniedzot pēc iespējas precīzāku informāciju, SPKC varēs operatīvi sniegt atbalstu Lietotnes lietotājiem, informēt par iespējamajiem riskiem, kur vērsties pēc palīdzības vai veikt testu, lai pārliecinātos par savu veselības stāvokli.

Inspekcija vērš uzmanību, ka lietotnes nolūks ir atbalstīt SPKC, atklājot jaunus saslimšanas gadījumus, modernizējot tā līdzšinēji veiktās darbības kontaktpersonu informēšanā. Arī līdzšinēji SPKC bija pienākums apzināt iespējamās kontaktpersonas iegūstot šo informāciju no Covid-19 saslimušas personas. Ņemot vērā, ka saslimušas personas rīcībā šī informācija var nebūt, vai šī informācija var nebūt precīza, tās iegūšana var prasīt ievērojamu resursu ieguldījumu, tai skaitā publikācijas plašsaziņas līdzekļos, sociālajos tīklos un aicinājumi atsaukties ikvienai personai, kura konkrētā laika posmā atradās iespējamā kontaktā ar minēto personu. Tehnoloģiskais risinājums dod iespēju mērķi sasniegt efektīvāk un ir precīzāks.

Vai Lietotnē privātuma informācija ir atspoguļota caurspīdīgi?

Uzsākot Lietotnes lietošanu, persona tiek iepazīstināta ar visiem Lietotnes lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku, dodot iespēju izvēlēties Lietotnes valodu (latviešu, krievu vai angļu), kas nodrošina Lietotāja informēšanu par personas datu apstrādi skaidrā un saprotamā valodā.

Ikviens lietotājs tiek iepazīstināts ar informāciju, kas ir Lietotnes personas datu apstrādes pārzinis (Slimību un profilakses kontroles centrs), kāds ir datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats, personas dati, kuri tiks apstrādāti, datu apstrādes veids, datu kategorijas, informācijas glabāšanas termiņš un dzēšana, datu saņēmēji un lietotāja tiesībām.

Lietotnes tehniskais risinājums ir veidots tā, lai tā “neizsekotu” un neglabātu personas atrašanās vietu, bet ar Bluetooth Low Energy (bluetooth) tehnoloģijas aktivizāciju, pie noteiktiem apstākļiem (piemēram, distance, ilgums, abām ierīcēm ir lejupielādēta un aktivizēta Lietotne) konstatētu divu ierīču saskarsmi.

Privātuma politikā ir noteikts informācijas apjoms, kāds tiek apstrādāts, kad notiek divu ierīču kontakta fiksēšana, t.i., šifrēts ID, kas regulāri tiek mainīts; kontakta ilgums (aptuveni 15+ minūtes); kontakta datums un bluetooth signāla stiprums kontakta brīdī (aptuveni 2 m).

Ne lietotnes Lietotājiem, ne arī SPKC nav piekļuves iepriekš minētajai informācijai, tā tiek glabāta tikai Lietotāja gala iekārtā šifrētā veidā.

Kā notiek informācijas apmaiņa un informācijas sniegšana Lietotnē?

1. ievadīt kontakttālruni Lietotnē. Šajā gadījumā Lietotne nosūtīs paziņojumu SPKC un informāciju, kas ir norādīta iepriekš;
2. pieņemt informāciju zināšanai. (Šajā gadījumā SPKC nesaņem informāciju un nevar veikt normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.)

Informācija par iespējamiem kontaktiem tiek glabāta tikai ierīcē ielādētā lietotnē un pēc 14 dienām automātiski tiek dzēsta no ierīces atmiņas.

Lietotāja kontakttālruni SPKC saņem tikai tajā gadījumā, ja lietotāja galiekārta ir fiksēta saskarsmē ar saslimušo personu – kā potenciālais Covid-19 kontakta gadījums.

Kontaktinformācija dod iespēju SPKC operatīvi reaģēt un sazināties ar personu, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu.

Lietotne neidentificē konkrētu personu, neizseko personas atrašanās vietu un neapstrādā ierīcē esošo informāciju (kontaktinformāciju, ziņas, citas lietotnes, fotoattēlus, videoierakstus u.t.t.).

Lietotājs var Lietotni jebkurā brīdī dzēst, kā arī to atkal lejupielādēt no jauna saskaņā ar Lietotnes noteikumiem.

Lietotnes privātuma politika pieejama: https://apturicovid.lv/privatuma-politika/

Datu valsts inspekcija kompetences ietvaros sniedza atbalstu aplikācijas “Apturi Covid” izstrādes procesā un uzraudzīs, lai tiktu ievērotas personas tiesības uz privātumu, vienlaikus dodot iespēju atbildīgajām iestādēm aizsargāt sabiedrības veselību kopumā.

Lai izvairītos no iespējamām krāpnieciskām darbībām, Datu valsts inspekcija aicina lietotni lejupielādēt no oficiāliem lietotņu veikaliem “App Store” un “Google Play Store”.

  • Brīdī, kad pie konkrētiem nosacījumiem tiek konstatētas divu ierīču kontakts un viena no personām ir saslimusi ar Covid-19 (ir ieguvusi un ievadījusi Lietotnē SPKC piešķirto unikālo kodu), tad persona, kura bija saskarsmē ar saslimušo personu saņem Lietotnes automātisku paziņojumu par iespējamo saslimšanas risku.
  • Aktivizējot Lietotni, personai tiek dota izvēle norādīt savu kontaktinformāciju saziņai, vai nē.
  • Ja lietotājs jau sākotnēji ir norādījis kontakttālruni, paziņojums par iespējamo saslimšanas risku no Lietotnes tiek automātiski nosūtīts uz SPKC sistēmu un lietotājam nav jāveic papildus darbības.
  • Tikai tajā brīdī, kad Lietotne nosūta paziņojumu SPKC sistēmai, tiek uzsākta informācijas (kontakttālruņa, kontakta ar saslimušo personu datums un ilgums (min), bluetooth signāla stiprums (m)) apstrāde
  • Ja lietotājs nav norādījis kontakttālruni Lietotnē, saņemot paziņojumu par iespējamo saslimšanas risku, lietotājs var izvēlēties: