Jaunumi

Datu valsts inspekcija paziņo, ka 2021.gada 14.janvārī plkst.10.00 tiks organizēts datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas eksāmensPersonām, kas vēlas pieteikties eksāmenam, jāiesniedz iesniegums saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumu Nr.620 “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi” 4.punktu līdz 2020.gada 11.decembrim.

Datu valsts inspekcija aicina pretendentus iesniegt iesniegumu attālināti, sūtot to uz elektroniskā pasta adresi info@dvi.gov.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011), iesniedzot portālā Latvija.lv (sadaļa “Iesniegums iestādei”), atstājot Datu valsts inspekcijas pastkastītē Blaumaņa ielā 11/13, 1.stāvā.

 Aicinām maksājumus veikt attālināti – izmantojot internetbankas pārskaitījumu. Informācija par maksājuma detaļām iekļauta Datu valsts inspekcijas sagatavotajā iesnieguma veidlapā. Ja iesnieguma veidlapā netiks norādīta informācija par veikto maksājumu, iesniegumam būs jāpievieno maksājuma uzdevums. Veicot maksājumu, maksājuma mērķī jānorāda šāda informācija “Eksāmena datums, pretendenta vārds, uzvārds, EKK 21399”.

Iesnieguma veidlapa: “IESNIEGUMS MAKSAS PAKALPOJUMA „DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTA KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENS” SAŅEMŠANAI” 

Datu valsts inspekcijas 2020.gada 6.novembra lēmums Nr.3-2.2/5-DVI “Par datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmena izsludināšanu” 

Maksa par pakalpojumu saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.621 “Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis” ir 188,78 EURO.

Informācija par Datu valsts inspekcijas darba organizēšanu sakarā ar Covid-19 vīrusa izplatību: https://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/datu-valsts-inspekcija-lidz-2020-gada-30-decembrim-partrauc-klientu-apkalposanu-klatiene/.

Informējam, ka mainoties apstākļiem sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī, eksāmena norises datums var mainīties.